De kerkenraad richt ruimtes waar men samenkomt veilig in. Er zijn looproutes, en voor elke ruimte is van tevoren bepaald (en ter plaatse aangegeven) wat de maximale bezettingsgraad van de ruimte is. Iedere deelnemer moet op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een aangewezen en te herkennen beheerder zet van tevoren de stoelen en de tafels op veilige afstand van elkaar klaar.
Zolang de anderhalvemetersamenleving van kracht is, ontraden wij bijeenkomsten thuis. In de grotere ruimte van een kerkelijk gebouw is een veilige afstand en de nodige hygiëne van keuken en sanitaire voorzieningen beter gewaarborgd.
De kerkenraad maakt een reinigingsplan voor het kerkgebouw en de overige kerkelijke gebouwen die in gebruik zijn. Dit plan geeft bijzondere aandacht aan de veiligheid van keukens en sanitaire voorzieningen. Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimtes staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten.
Deelnemers aan bijeenkomsten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. In de toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig.

Voor de eredienst gelden bovenstaande regels eveneens met een aantal kleine aanvullingen:

  • Stel een aantal coördinatoren aan, deze vragen naar de gezondheidstoestand van kerkgangers en vertellen de wegen om naar de kerkzaal te gaan en verteld welke plekken gebruikt kunnen worden.
  • Het aantal kerkgangers is beperkt tot maximaal 80 personen voor ons kerkgebouw. Verderop is dat zichtbaar gemaakt in een opstellingstekening. Komen er alleen mensen die niet samen kunnen zitten dan is het aantal lager. De aantallen zoals hier benoemd zijn indicatief en zijn exclusief de voorganger, ouderling en diaken, organist, de beameraar en de bediener van KerkTV.
  • Het werken met een reserveringssysteem is verplicht. We hebben een test gedaan met een digitale reservering voor plaatsen in de kerkzaal (functioneert goed), maar dan kan niet iedereen inschrijven. Hoe dit op te lossen daarvoor zijn suggesties van harte welkom. Natuurlijk kunnen we selecties op naam, leeftijd en op wijk doen, maar hierover is nog geen duidelijke visie ontwikkeld( wordt wel aan gewerkt overigens).
  • In een verder uitgewerkte plattegrond hebben we rekening gehouden met in- en uitgangen, hebben we looproutes aangegeven en zijn er desinfecterende middelen beschikbaar. We maken zo weinig mogelijk gebruik van de garderobe.
  • Koffie drinken na afloop van de dienst wordt achterwege gelaten.
  • Overige ruimtes van het kerkgebouw zijn zoveel mogelijk afgesloten voor publiek.
  • Het gebruik van de toiletten wordt tot een minimum beperkt, na de dienst volgt grondige reiniging.
  • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt gemeentezang afgeraden.
  • Collectes door het plaatsen van collecteschalen bij de uitgang, mogelijk digitale oplossing invoeren, etc.
  • Een speciaal hoofdstuk is ingericht voor het schoonmaken en desinfecteren van de ruimte na het gebruik.

We hebben de afgelopen weken een aantal begrafenissen vanuit Het Anker gedaan en hebben daarmee ook met het schoonmaakschema kunnen oefenen. Dit schema maakt onderdeel uit van het protocol.

Verder de bepaling van het aantal zitplaatsen:

Punten zijn aangebracht op minimaal 1,5 meter. Wanneer er gezinnen komen dan kunnen er dus ca. 80 personen in en wanneer er alleen alleenstaanden komen passen er minder in ons kerkgebouw. De werkelijke stoelen moeten we nog aangeven, maar dat is geregeld voordat u ons kerkgebouw weer betreedt.

De looproutes naar het kerkgebouw zullen we ook aangeven. Evenzo als we aan kunnen gaan geven waar u kunt gaan zitten. De kerkzaal vullen van voor naar achter en omgekeerd het gebouw weer verlaten is een mogelijk scenario. U hoort nog van ons welke stappen we gaan ondernemen.

Wij hopen u snel weer te kunnen begroeten,

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Henk Holwerda