pkn

Op woensdagavond 23 januari om 20.00 uur in de Sintrumtsjerke, Herenweg 72 te Donkerbroek een avond over Godsdienstige Vorming.

Godsdienstige opvoeding lijkt een probleem te worden. Hoe doen we dat precies? Wat kunnen en mogen we kinderen bijbrengen? Mogen we nog verwachten dat pubers de kerk leuk vinden?

We moeten een godsdienstige opvoeding niet starten vanuit de gedachte dat we gelovige mensen af moeten leveren, maar vanuit de gedachte dat we hen  een grote schat aan wijsheid aanreiken van waaruit we onze samenleving kunnen leren begrijpen.

Hoe kunnen we dan die godsdienstige opvoeding vorm geven, zonder vooraf de angst te hebben te bevoogdend of moraliserend te werk te gaan? Eenvoudig advies: aansluiten bij de ontwikkelingsfasen van het kind (die we gaan bespreken) en de verhalen gewoon hun eigen werk laten doen.

Een inspirerende en bemoedigende avond voor ouders, grootouders, onderwijzend personeel en alle andere opvoeders en geïnteresseerden
Verzorgd door prof. Dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer

Kosten:                Collecte bij de uitgang

Organisatie:       Commissie Vorming & Toerusting

 

Iedereen van harte uitgenodigd!