Schrijfactie Amnesty International

Brievenactie in sept. 2020.

Aan de gemeenteleden die willen deelnemen aan de maandelijkse AMNESTY-brievenacties,

Nu er voorlopig, voor een beperkte groep gemeenteleden, kerkdiensten zijn, zetten wij de brievenacties vanzelfsprekend ook door.Want mensenrechtenschendingen stoppen helaas echt niet. We zullen de brieven, in principe, bij de ons bekende (vaste) deelnemers thuis bezorgen.
Als u internet heeft en een printer, dan kunnen wij de brieven per mail aan u sturen. Of u kunt de brieven ook downloaden van de website van de PKN Oosterwolde. www.pkn-oosterwolde.nl
Ga naar kopje: ‘Kerkinformatie’, klik op ‘Media’, klik op ‘Amnesty’ en u kunt daar de brieven downloaden (en printen). Hopelijk doet u weer volop mee?
Informatie bij Ykema, 514862 en Slot, 515478 of janslotnl@hetnet.nl

BRIEVENSTUREN HELPT ECHT!! Met uw hulp kan de brievenactie zo toch doorgaan.                                                                             

Met dank en groet,

Ykema en Slot

Amnesty International RSVP Schrijfactie juni 2020 Ooststellingwerf