Scribaat

Scribaat

Het scribaat, voorheen de scriba, is vooral een administratieve en organisatorische taak.

De scribataken zijn over meerdere personen verdeeld.

Vaak gaat het om het opstellen en aanleveren van documenten richting de kerkenraad, het plannen van vergaderingen, maar ook het maken en bijhouden van allerlei roosters.

Het scribaat verzorgt het secretariaat van de kerkenraad. Daarbij hoort ook het opstellen van de agenda en de bijbehorende stukken.

Voor de verslaglegging van de kerkenraads- en moderamenvergaderingen zijn twee notulisten beschikbaar. Deze twee personen maken geen deel uit van het scribaat.

Op dit moment wordt het scribaat ingevuld door: Dirk Jan van der Zee, Ineke van der Zee, Albertha Hofma, Johan en Dieuwke van der Weerd (als duo) en Jetske Wijma.

We hebben de taken onderling verdeeld. Bij toerbeurt hebben we eens in de vijf weken dienst. Dat betekent dat we dan alle e-mails behandelen en zorgen voor de in- en uitgaande post.

We zijn altijd te bereiken op ons emailadres: scriba@pkn-oosterwolde.nl

Ons postadres is:

Adres:         postbus 149
Postcode:   8430 AC
Plaats:        Oosterwolde