pkn

Scribaat op dit moment

Scribaat:

Beste gemeenteleden,

Na het afscheid van de scriba leven wij met onze gemeente in een “scribaloos” tijdperk. De verwachting is ook dat er zich op korte termijn geen scriba zal aandienen.

Onze gemeente heeft hier op dit moment mee te leven.

Veel taken liggen op dit moment stil, zoals agendavoering moderamen/kerkenraad, vergaderroosters maken, wijziging kerkdienstrooster, correspondentie, bereikbaarheid gemeente middels telefoon/email, en nog veel meer….

Natuurlijk hebben we een aantal noodoplossingen bedacht, maar uiteindelijk is een nieuwe verdeling van taken en daaropvolgende structuur van GROOT belang voor onze gemeente. We zijn daar met elkaar verantwoordelijk voor.

Inmiddels heeft een groep van 13 gemeenteleden de verantwoordelijkheid op haar genomen na te denken over, hoe om te gaan met de taken en welke structuur daar het beste bij past.

Afgelopen 3 juni was het eerste overleg. We hebben ideeën en meningen uitgewisseld en de afspraak gemaakt op 1 juli a.s. een vervolgsessie te houden.

 

Namens de kerkenraad,

Dirk Jan van der Zee.

(voorzitter)