Uitgangscollecte voor Plaatselijke Gemeente

Twee Projecten
De afgelopen twee jaar tijdens de Corona pandemie hebben wij als Protestantse Gemeente Oosterwolde (PGO) ook de uitgangscollecte op een andere manier geprobeerd in stand te houden en bij u onder de aandacht te brengen en u gevraagd om deze collecte per bankoverschrijving te voldoen. Wat opgevallen is dat de uitgangscollecte voor de “Plaatselijke Gemeente” niet het resultaat heeft gehad waar we op gerekend en gehoopt hadden. Daarom wil het College Van Kerkrentmeesters (CVK) de uitgangscollecte voor de Plaatselijke Gemeente opnieuw bij u onder de aandacht brengen en wel om de volgende redenen. Er staan een tweetal projecten op stapel welke nog niet volledig uitgevoerd kunnen worden om budgettaire redenen. Het eerste project is een wens van de gemeente om zonnepanelen te installeren op het dak van het Verenigingsgebouw Het Anker nadat het dak onderhoud is uitgevoerd. Het tweede project is het groot onderhoud aan ons Vierdag orgel gebouwd in 1976 door de orgelmaker Vierdag te Enschede. Over beide projecten wil ik u in het volgende Perspectief van April a.s. het e.e.a. meer laten weten. Voor nu kunt u uw bijdrage overmaken op Bankrekeningnummer NL48 RABO 0373 7268 05 t.n.v. het CVK PGO  onder vermelding van één van bovenstaande projecten; Zonnepanelen Het Anker of Onderhoud Orgel. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

In Christus verbonden.

Meindert H. van Rij
Secretaris / Penningmester CVK
Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.