Beroepsonderwijs voor straatmeisjes.

In Ghana leven zo’n 100.000 kinderen op straat, waarvan zeker 35.000 in de hoofdstad Accra. De Ghanese organisatie AG Care vangt ieder jaar 100 straatmeisjes op en jonge kinderen van tienermoeders. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de opvang van 40 meisjes in het opvangcentrum Lifeline in Accra. De meisjes leren een vak en worden gestimuleerd om daarna terug te keren naar hun geboortedorpen om een nieuw bestaan op te bouwen.

Een maand lang eten voor één meisje kost 36 euro

Materiaal voor een vaktraining kost 53 euro

Een meisje een jaar lang begeleiden na terugkeer kost 65 euro

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana.

Voor a.s. zondag  stond dit doel als uitgangscollecte. Wilt u doneren, dan graag op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. Ghana(zie achterzijde van het kerkblad)

De diaconie heeft zich aangemeld bij www.“nietalleen.nl”, zij verzamelen hulpaanvragen en sturen deze bijvoorbeeld naar onze diaconie, waarna wij hulp coördineren.