Hebt U hulp nodig of kent U iemand die hulp nodig heeft of wilt U zelf  helpen,  laat dit ons dan weten d.m.v. een telefoontje naar Uw wijkdiaken. Wij zullen dan ons best doen te bemiddelen tussen hulpvrager en hulpbieder.

 Met z’n allen staan we sterk. 

Samenstelling van de diaconie.

Loeky Wester             voorzitter en                                                                           tel. 51 54 11
afgevaardigde moderamen en contactpersoon wijk 1

Thea van Gijssel                                 secretaris

Douwe Dijkstra                                  penningmeester                                             tel. 58 83 23

Carel van Liempt                               contactpersoon wijk 2                                   tel. 51 49 02

Andries Kooistra                                contactpersoon wijk 3                                   tel. 51 40 00

Klaas Harms                                      contactpersoon wijk 4                                    tel. 85 85 87

diakenen@pkn-oosterwolde.nl

Als U dit leest is de vakantietijd weer voorbij. In deze periode waren er een paar diaconale uitgangscollectes, waar wij nogmaals Uw aandacht voor vragen. Digitaal collecteren is iets waar we voorlopig nog wel even mee doorgaan i.v.m de corona.

Op 12 juli was de uitgangscollecte voor ISEE (Ethiopië/Eritrea)
Op 26 juli was de uitgangscollecte bestemd voor het ziekenhuispastoraat van het UMCG Groningen.
 Op 9 augustus was de uitgangscollecte kia/onderwijs.

Vredescentrum Barbara Ford wil 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten.
Voor bovenstaande collectes kunt U uw bijdrage storten op de rek. van de diaconie o.v.v. het doel waarvoor het bestemd is.

Campagne ‘Help een stille coronaramp voorkomen’ 

Op 13 september is de uitgangscollecte bestemd voor “Fryslân foar Rwanda” en met name voor ons zendingsproject “landbouwprojecten van de zendingsdiakonessen”.
Ook hier is Corona een ramp van ongekende omvang. Door de verplichte lockdowns,  hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Nu alles stil staat is er geen creaclub,(we zijn thuis druk bezig) en ook geen verkoop. Ook de verkoop van de kaarten van de bloemengroep is er niet. Laten we samen bidden voor de mensen in Rwanda en helpen door te doneren op de rekening van de diaconie.

Rek.nr. NL71 RABO 0314658726 o.v.v. Rwanda.

BEIROET: Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!
Dit doet Kerk in Actie met uw geld:
– Noodhulp bieden via ACT, het internationale kerkelijke netwerk, aan de slachtoffers van de explosie. Zij ontvangen voedsel, water,
kleding en hygiënematerialen.
– Hulp bieden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.

Giften voor Beiroet kunt U overmaken op het rek.nr. van de diaconie
Rek.nr. NL71 RABO 0314658726 o.v.v. Beiroet Kerk in Actie

Het concert van “Joy for people”  op 26 september gaat NIET door.

Een warme groet van de diakenen en ZWO groep.