We leven in een tijd van grote onzekerheid, maar met name ook van eenzaamheid en hulpbehoevendheid. Hebt U hulp nodig of kent U iemand die hulp nodig heeft of wilt U zelf helpen, laat dit ons dan weten d.m.v. een telefoontje naar Uw wijkdiaken. Wij zullen dan ons best doen te bemiddelen tussen hulpvrager en hulpbieder. Wij hebben ons aangesloten bij nietalleen.nl, ook zij bemiddelen dan voor ons.

Met z’n allen staan we sterk.

Samenstelling van de diaconie.

Loeky Wester             voorzitter en   contactpersoon wijk 1            tel. 0516 – 51 54 11

afgevaardigde moderamen

Thea van Gijssel         secretaris

Douwe Dijkstra           penningmeester                                             tel. 0516 – 58 83 23

Carel van Liempt                               contactpersoon wijk 2            tel. 0516 – 51 49 02

Andries Kooistra                                contactpersoon wijk 3            tel. 0516 – 51 40 00

Klaas Harms                                      contactpersoon wijk 4            tel. 0516 – 85 85 87

diakenen@pkn-oosterwolde.nl

 

Overzicht inkomsten diaconie via digitaal collecteren:
Maart: €   220,00
April:    € 1945,00
Mei:     €  400,00(dit was tot 12 mei jl.)          Hartelijk dank daarvoor.

 

Campagne ‘Help een stille coronaramp voorkomen’ 

De diaconie vraagt Uw aandacht  voor “Fryslân foar Rwanda”en met name voor ons zendingsproject “landbouwprojecten van de zendingsdiakonessen”.

Ook hier is corona een ramp van ongekende omvang. Door de verplichte lockdowns,  hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.

Nu alles stil staat is er geen creaclub, (we zijn thuis druk bezig) en ook geen verkoop. Ook de verkoop van de kaarten van de bloemengroep is er niet. Op zondag 7 juni is het de eerste zondag van de maand en zal de kaars weer worden aangestoken. Laten we samen bidden voor de mensen in Rwanda en helpen door te doneren op de rekening van de diaconie.        Rek.nr. NL71 RABO 0314658726 o.v.v. Rwanda.

Naar n.a.v. bovenstaande kunnen wij u vertellen dat wij 115 pakketjes met 6 kaarten van hoop bij kerkinactie besteld hebben. Alle gemeenteleden hebben zo’n kaart van hoop mogen ontvangen. Gemeenteleden in Rikkingahof en Stellinghaven kregen daarbij een mooie orchidee in pot. Dit ter bemoediging. Zij waren erg blij met deze attentie.

De opbrengst van deze kaarten van hoop komen ten goede aan Fryslân foar Rwanda.

Ons ZWO commissielid Eke v.d. Wal maakt niet medische, maar wel professionele mondkapjes. Deze sluiten meer aan op het gezicht en er zit een ijzeren neusvleugeltje in. Ze zijn uitwasbaar op 60 graden. Deze mondkapjes zijn te koop bij de apotheek en kosten € 15,00 en € 0,50 gaat naar de voedselbank en € 0,50 gaat naar ons project in Rwanda.

Het concert van Gospelkoor JOY FOR PEOPLE o.l.v. Carola Tavenier  dat op 17 april a.s. niet door ging, zal nu worden gehouden op 26 september a.s. Iets om naar uit te kijken.

Op  23 oktober staat er een maaltijd gepland voor iedereen die wil aanschuiven.

Dit alles uiteraard onder voorbehoud. 

Spaardoosjes.

Voor wie gespaard heeft met de uitgedeelde spaardoosjes op de eerste lijdenszondag, willen wij vragen om het gespaarde bedrag over te maken op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. vakantietas.

Wij gaan dan 8 kinderen heel blij maken met een vakantietas waarin kaartjes voor een pretpark, een zwembad bezoek, een cadeaubon voor een speelgoedwinkel en een ijsje inzitten plus nog speelgoed, boekjes, puzzels e.d. om de vakantie door te komen.
Volgend jaar hopen we weer wat groter uit te pakken, maar dat is in de huidige tijd wat lastig. 

De uitgangscollecte van 14 juni is ook bestemd voor de vakantietas, ook voor deze collecte kunt u digitaal doneren. Zie achterzijde kerkblad.

Een warme groet van de diakenen en ZWO groep.