Van de Kerkenraad

Vorming nieuwe kerkenraad

Beste gemeenteleden,
Er is geen bezwaar binnen gekomen bij de kerkenraad aangaande de voordrachten. De bevestiging van de hieronder genoemde gemeenteleden tot ambtsdrager zal plaatsvinden in de eredienst, tevens de Startdienst, van zondag 24 september 2023.

Als ouderling zullen worden benoemd: Anneke Woudstra, Susan Miedema, Wiesje Rumahloine, Egbert Schilstra en Hillebrandt Aardema.

Als ouderling-kerkrentmeester: Piet de Jong en Freerk Elzinga

Als diakenen: Hieky Geertsma en Carel van Liempt (aftredend en herkiesbaar)

In deze dienst nemen we afscheid van diaken Thea van Gijssel en de wijkbezoekers Arja Looijen, Nelleke van Rij, Hinke Donker en Loeky Wester.

We waren blij te horen dat Jetske Wijma de taak wijkbezoeker voor Rikkingahof op haar wil nemen.

We hebben afgesproken dat we na de bevestigingsdienst, als gemeente gezamenlijk de maaltijd gaan nuttigen.

Zet dit alvast in uw agenda!

Hoe dit eruit komt te zien en welke hulp wij van u nodig hebben hoort u nog van ons.

De kerkenraad