Van de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Als voorzitter heb ik de behoefte een aantal zaken met u te delen.
De startdienst van afgelopen zondag 11 september is geweest. Wat een ontroerende woorden en een niets verhullende opdracht van Gré Claus “Gord u aan!”, ook verwoord in haar gekozen lied (Ps. 122). En dan de woorden van het laatste lied “Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht”.
Daarna elkaar ontmoeten door gezamenlijk koffie te drinken, te eten en een aantal activiteiten.
Wat fijn dat er altijd weer mensen opstaan om zo’n dag te organiseren.
Ik kan er bij wijze van spreken weer een tijdje tegenaan.

Wat staat ons het komende jaar te wachten?

 • Het nieuwe beleidsplan krijgt binnen de kerkenraad steeds meer vorm en zal dit jaar
  nog vastgesteld gaan worden. Eén van de onderwerpen zal zijn; de ontwikkeling
  naar een “lichter” kerkbestuur.
 • We gaan mogelijk in de wintermaanden kerken in de grote zaal in plaats van in de
  Dit om onze energierekening te drukken.
 • Hoe ziet de toekomstvisie er uit van onze gebouwen en andere eigendommen?
 • De diaconale woning van onze kerk wordt ingericht om vluchtelingen onderdak te
 • Er komen drie zangmiddagen aan.
 • En dan gaan alle “gewone” dingen bijna als vanzelfsprekend door. Erediensten,
  inloophuis, ouderenmiddag, bezoekwerk enz. enz.

Op 9 oktober a.s. nemen Douwe Dijkstra (diaken) en ik (ouderling-voorzitter) afscheid van het ambt. Het heeft mijn geloofsleven verrijkt en nog meer duidelijk gemaakt dat ik als mens maar een heel klein stukje oploop en een heel klein beetje invloed heb in de ontwikkeling van Gods kerk hier op aarde en mag vertrouwen dat God zijn kerk nooit loslaat. Voor mij rest liefdevolle overgave en dat is best lastig.
Vanaf 9 oktober blijf ik, met uw goedvinden, tot in ieder geval mei 2023 als ouderling betrokken bij
de kerkenraad om het nieuwe beleidsplan met o.a. de ontwikkeling naar een “lichtere” kerkenraad
verder vorm te geven.
Ik hoop dat we volgend jaar mei een kerkenraad (nieuwe stijl) kunnen benoemen die voorgezeten wordt door een voorzitter uit onze gemeente. Tot die tijd neemt ds. Jan Kortleve het voorzitterschap waar.

GORD U AAN!

Met liefdevolle groet,

Dirk Jan van der Zee.