Beste gemeenteleden,

Na de nieuwsbrief van 6 juni (11 reacties), de kerkenraadsvergadering van 15 juni en de oefendienst van 21 juni, hebben we besloten per 1 juli a.s. weer 80 kerkgangers toe te laten in de eredienst. Deze eredienst zal een combinatie zijn met KerkTV. Naast de algemene coronarichtlijnen van het RIVM, zoals anderhalve meter afstand en handen ontsmetten, zijn er nog een aantal afspraken die wij met u willen maken, mocht u de eredienst willen bezoeken. Het blijft voorlopig een verkorte eredienst.

GEEN SAMENZANG:
Nog altijd is het niet duidelijk wat voor risico samen zingen met zich meebrengt. Dus we zingen helaas nog niet.

GEEN COLLECTE:
Er zal geen collectezak van hand naar hand gaan. We volgen de richtlijn van de diaconie.

RESERVEREN:
Voor dat u de eredienst wilt bezoeken zal u een plek in de kerk moeten reserveren. Dit kan via de website of als u geen internet heeft kan dit via een uw bekend kerkenraadslid. Het kerkenraadslid draagt dan zorg voor reservering. Bent u verkouden of niet fit, reserveer dan niet.

GEEN KERKAUTO:
Voorlopig zal er nog geen kerkauto rijden. De doelgroep en de ruimte in auto’s neemt nog te veel gezondheidsrisico’s met zich mee.

GEBRUIKSPLAN:
Het gebruiksplan hoeft u niet uit uw hoofd te kennen, maar u zult wel de aanwijzingen van de koster of ambtsdrager moeten volgen. Zij wijzen bijvoorbeeld uw zitplaats aan.

VOOR en NA DE DIENST:
Zorg vòòr en in het gebouw voor anderhalve meter afstand. Geef elkaar de ruimte om het kerkgebouw binnen te gaan en weer te verlaten.

ORGANISTEN en MUZIEK:
De organisten gaan weer meedoen, zij het dat hun rol nog beperkt zal blijven, nu er geen samenzang mogelijk kan zijn.
We zijn op zoek naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld een kleine groep mensen laten zingen vanaf het podium. In de dienst van 5 en 12 juli zal dit te zien zijn.

LECTOREN:
Ook voor de lectoren geldt dat het kerkdienstrooster weer ingaat. Zij kunnen dus weer ingezet worden tijdens de eredienst. Staat u gepland, laat de geplande predikant of de preekvoorziener van onze gemeente, Roelof de Vries, weten of u wel of niet gaat mee doen.

TIPS of IDEEËN:
De komende tijd gaan wij kijken wat mogelijk is. Zo is er bijvoorbeeld het voorstel om na de dienst koffiedrinken buiten mogelijk te maken. Voel u vrij om tips en ideeën met ons te delen.

HOE VERDER:
Het is vakantietijd. Ook onze dominee Jan Kortleve gaat met vakantie. U zult dus de komende tijd gastpredikanten zien.

Op 24 augustus 2020 staat een extra kerkenraadsvergadering gepland. We komen dan bij elkaar om de zomer als kerk te evalueren en misschien is er dan alweer wat meer mogelijk. Tot die tijd vergadert het moderamen wekelijks middels videomeeting. Afgesproken is dat kerkenraadsleden daarbij aan kunnen sluiten.

Fijn dat er reacties uit de gemeente komen die ons steunen in deze moeilijke tijd. Deze doen ons goed.

Namens de kerkenraad een fijne zomertijd toegewenst.

Met liefdevolle groet,

Dirk Jan van der Zee.