Beste gemeenteleden,

Het jaar 2020 is voorbij. Bij aanvang van dat jaar hadden we plannen voor bijv. ons nieuwe beleidsplan, gepresenteerd op de gemeenteavond van 11 maart 2020. De gemeenteavond starten we altijd met een powerpointplaatje, namelijk:

MOEDIG VERDER ALS LEVENDIGE, HOOPVOLLE EN TALENTVOLLE GEMEENTE.

En plotseling was daar corona.
Gevolg was dat de kerkenraad in 2020 één keer fysiek heeft vergaderd en het moderamen bijna wekelijks vergaderde over het organiseren van de (digitale) eredienst, het pastoraat en de diaconie en nog veel meer. Daarbij werden de maatregelen van ons kabinet en de aanbevelingen van de classis Fryslân opgevolgd. U heeft alles in de digitale nieuwsbrieven en in Perspectief kunnen lezen.

Talenten in onze gemeente stonden op, zoals het CvK, PR/ICT, beamerteam, KerkTV en onze technische mensen voor verbetering van het geluid en beeld, het pastoraat en onze diaconie met aandacht voor onze kwetsbaren. Onze preekvoorziening die bijna wekelijks het rooster moest aanpassen. Onze dominee die MOEDIG doorging met het (crisis)pastoraat en het voorgaan in onze eredienst.

LEVENDIGHEID EN TALENT ten top in een moeilijke tijd. Dank daarvoor.

Nu zijn we 2021 en staat onze gemeente voor een behoorlijke opgave. Nog altijd worden we geplaagd door het virus, al lijkt er HOOP op het vaccin. Een beleidsplan ontwikkelen zonder elkaar als kerkenraad en gemeente te ontmoeten is niet wenselijk.

In mei 2021 hebben we bijvoorbeeld geen CvK en geen pastoraatsouderlingen meer. De jeugdouderling heeft al afscheid genomen. Onze preekvoorziening is per 1 januari 2021 gestopt. Als we deze ambten en taken niet ingevuld krijgen, is het (re)organiseren van taken misschien wel het enige onderwerp in ons beleidsplan.

“We hebben perspectief nodig” wordt er in onze samenleving geroepen.

  • Wat is ons perspectief?
  • Hoe verder als gemeente van God?
  • Welke verantwoordelijkheid heb je in Gods gemeente als christen?
  • Is het vrijblijvend als je lid bent van Gods gemeente en kerk?

Als er een beroep op u wordt gedaan, doe MOEDIG mee. U hoeft niet op dit “beroep” te wachten. Denk en werk mee met HOOP op de toekomst. Alle ideeën en meningen tellen mee en zorgen voor een LEVENDIGE EN TALENTVOLLE gemeente.

Eind vorig jaar werd het boekje “Van U is de toekomst” uitgebracht, een visienota van de Protestantse Kerk Nederland waarin wordt verwoord wat de komende jaren van belang is voor het leven en werken van onze kerk. U kunt dit boekje gratis bestellen via protestantsekerk.nl/visienota. Een aanrader.

Met liefdevolle groeten,
Dirk Jan van der Zee.
(voorzitter kerkenraad)