Vanuit de Kerkenraad

Beste gemeenteleden,

De afgelopen tijd heeft u weinig gehoord of gelezen van de kerkenraad. Er lijkt niet zo veel te melden, behalve dan dat het moderamen het dagelijks bestuur onderhoudt en beslissingen neemt, zo veel mogelijk in het hier en nu, aan de hand van het kerkdienstrooster waar de nodige veranderingen in plaats vinden en het nieuws wat ons kabinet en classis ons aangeeft. Toch gaat het pastoraatswerk, het diaconaat, het beheer van zalen en de organisatie rond de Kerk-TV eredienst “gewoon” door, dankzij mensen die zich geroepen weten zich in te zetten voor Gods kerk en het daarbij behorende werk.

Zo langzamerhand zien we het licht aan het eind van de tunnel en denken we weer voorzichtig aan het opstarten van bijv. de eredienst.

De kerkenraad is op 26 april jl. weer fysiek bij elkaar geweest.
We zaten in een kring rond de brandende paaskaars. Ds. Jan Kortleve verzorgde de inleiding uit de Bijbel over Handelingen 6 en vroeg ons of we het “te kort gedaan voelen” herkenden en de daaropvolgende handelingen konden benoemen. We kwamen op “gezien worden” en “delegeren”.
We spraken over hoe wij onze relatie kunnen versterken en over hoe en of we de eredienst weer gaan opstarten. Verschillende meningen, waarbij iedereen werd gehoord.
De namen van gemeenteleden werden genoemd, die we gaan vragen voor een ambt en wie van ons diegene gaat bezoeken en vragen.

We hebben besloten de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers van eind mei uit te stellen. De datum voor deze dienst is nu vastgelegd op zondag 10 oktober a.s. We hebben het idee opgevat om hier gelijk een startdienst na coronatijd van te maken, of misschien wel een weekend. Natuurlijk hopen en bidden we dat dan het virus onder controle is.

Mocht u ideeën hebben of mee willen doen met de organisatie van deze dienst of misschien wel weekend, laat het ons weten. (kerkenraad@pkn-oosterwolde.nl)

Tot die tijd dwingt de ontwikkeling van het virus en hopelijk daarbij een voorspoedig vaccinatieproces ons tot een beheersbare, maar vooral zorgvuldige afweging van datgene wat mogelijk is. Eind mei komen we als kerkenraad weer bij elkaar. Hopelijk zijn er dan veel JA’s gegeven op de vraag; Voelt u zich of jij je geroepen voor het invullen van ambt of taak?

Afscheid ds. L de Ruiter
In 2016 was ds. L. De Ruiter op verzoek van onze gemeente bereid, bij afwezigheid van een predikant het crisispastoraat waar te nemen. Nu in 2021 heeft hij besloten te stoppen met het crisispastoraat en het voorgaan tijdens erediensten. Hij gaat met zijn echtgenote verhuizen van Drachten naar Hardenberg.
Op zijn verzoek hebben wij op bescheiden wijze afscheid van hem genomen en hem bedankt voor het waarnemen. We hebben hem een beeldje gegeven ter herinnering aan onze gemeente.

Namens de kerkenraad,

Een liefdevolle groet.

Dirk Jan van der Zee (vz).