Beste gemeenteleden,

De kerkenraad heeft op 25 mei jl. digitaal vergaderd.  Ook het moderamen en het pastoraat vergadert wekelijks op deze manier. Het geeft een bijzondere dimensie aan besturen en heeft zeker voordelen, maar toch blijft gewoon contact van groot belang. Daarom hebben we besloten om op maandag 15 juni a.s. weer fysiek te gaan vergaderen in Het Anker. Uiteraard blijven de algemene coronaregels van kracht.

Onze vergadering van 25 mei ging over het gebruiksplan voor Het Anker als we per 1 juni a.s. de ruimte krijgen om met max. 30 personen (exclusief mensen met taken) bijeen te komen. Zo ook de eredienst.
Elders kunt u lezen wat het gebruiksplan inhoudt en welke maatregelen er genomen moeten worden om op te schalen naar 30 bezoekers en 1 juli naar mogelijk 100 personen.

In het achterhoofd spelen bij ons de adviezen van de PKN, zoals:

  • Raad mensen boven de 70 jaar aan geen bijeenkomsten te bezoeken, waarbij ze genoodzaakt zijn te bewegen in een grote groep. Zo ook onze erediensten. Immers mensen van boven de 70 jaar lopen meer risico ernstig ziek te worden van het coronavirus.
  • Organiseer geen samenzang, omdat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar het risico van het verspreiden van het virus bij zingen in grote groepen. Het lijkt er op dat het virus zich ruimer verspreidt bij zingen.
    Kortom; “Wat haal je je op je hals om onder deze regels een “gewone” eredienst te organiseren”, sprak een kerkenraadslid.

De kerkenraad heeft besloten de eredienst, òòk na 1 juni a.s. digitaal middels KerkTV te organiseren. Wel gaan we in de dienst van 21 juni proefdraaien om het verplichte reserveringsysteem te testen en de looplijnen en aanwijzingen e.d. te beproeven. De voltallige kerkenraad en alle kosters worden hiervoor uitgenodigd. Het is dus niet mogelijk andere bezoekers toe te laten.

Het inloopspreekuur is even niet meer mogelijk. Wel willen we benadrukken dat u ons digitaal kunt bereiken met uw vragen. Mocht u een vraag hebben aan de kerkenraad stuur deze dan naar het emailadres van het scribaat. (scribaat.pkn.oosterwolde@gmail.com)

Verder hebben wij ons de afgelopen tijd zorgen gemaakt over gemeenteleden die niet digitaal zijn aangesloten. Gelukkig wordt de papieren versie van Perspectief weer verspreid.

Bent u de afgelopen tijd volledig verstoken geweest van informatie van onze gemeente en wilt u bij gesproken worden, of (pastorale) hulp, of misschien aangesloten worden op KerkTV, neemt u dan contact op met uw wijkouderling. (zie achterzijde Perspectief).

“Zoek de grenzen niet op”, schreef onze classispredikant Beekman.

Als kerkenraad houden we ons hieraan. Wij raden u aan dit ook voor uzelf te doen. Mocht u het bezwaarlijk vinden een taak, namens onze gemeente, uit te voeren in relatie tot de genoemde coronamaatregelen, neem dan contact met ons op.

Vertrouwend op God, met liefhebbende groet,

Namens de kerkenraad,

Dirk Jan van der Zee. (vz)