Versoepeling Coronamaatregelen

Het moderamen van PKN Oosterwolde heeft afgelopen week besloten een aantal versoepelingen aangaande de coronamaatregelen door te voeren. Zie hiervoor de u gemailde nieuwsbrief of kijk op de pagina “Nieuwsbrieven (Archief).