Verspreiding Nieuwsbrief en Perspectief

 Zoals al eerdere gemeld zal, in ieder geval, het komende nummer van Perspectief niet in papieren vorm worden verspreid. De PR commissie is inmiddels druk doende om alle beschikbare mailadressen te verzamelen om een zo groot mogelijk bereik te krijgen.

Hierdoor zult u de komende tijd nieuwsbrieven van ons ontvangen, terwijl u zich hiervoor niet aangemeld heeft. Er is voor deze (tijdelijke) oplossing gekozen omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om u zo compleet en tijdig mogelijk van de nieuwste berichtgeving te voorzien. U kunt zich naderhand altijd weer afmelden voor bovenstaande.

Hetzelfde geldt voor de toezending van Perspectief (digitaal). U krijgt deze, zolang de maatregelen duren, per mail toegestuurd. Wanneer de situatie weer normaal is, zult u Perspectief ontvangen zoals voorheen.

Op de website zal een geanonimiseerde versie van Perspectief worden geplaatst (AVG-proof). De versie die u per mail toegestuurd krijgt, is de volledige.