pkn

Leuke oude video's

Doopdienst 1997

1997 Kwartjesmarkt

Kwartjes, kent u ze nog? Toen we nog met kwartjes wat konden doen.

1998 kerkenraad Hervormde gemeente Oosterwolde Fochteloo

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Oosterwolde- Fochteloo vergaderde in de Esch. Dat is al weer 18 jaar geleden bijna. Drie van de aanwezigen zijn nadien overleden. Maar ze zijn nog scherp in onze herinnering.

2001 De lofstem

In 2001 vierde de christelijke z​​angvereniging “De Lofstem” haar 65 – jarig bestaan met een reünie en een feestconcert. Een paar fragmenten daaruit geven een beeld hiervan. De zangers en zangeressen zijn intussen meer dan 15 jaar ouder, en een aantal is niet meer onder ons. Toch een mooie herinnering aan die tijd!

1997: Kinderkoor heet voortaan ‘Happy’

Het kinderkoor bestond al langer, maar in 1997 kreeg het een eigen naam: ‘Happy’. Hier een optreden uit het voorjaar van 1997, ook toen al onder leiding van Carola Tavenier.

Toespraak bij afscheid ds Haanstra

1998 Noormanorgel

In verband met de herdenking begin april dat het 150 jaar geleden is dat het Noormanorgel in de dorpskerk in gebruik werd genomen, deze maand een korte impressie van de restauratie in 1998/99. Ik hoop dat mensen er wat plezier aan beleven.

1998 een nieuwe vloer in de Dorpskerk

1998 Levende kerststal

TOEN….O,JA! Bij het opruimen vond ik (Chris de Groot) een stel videobanden met opnamen van onze kerken. Delen ervan zal ik maandelijks op onze site zetten. Er is de afgelopen jaren veel veranderd. Ik hoor graag uw reactie.

1999 muziek bij intree Top Westra

Muziek bij entree dominees echtpaar Top – Westra in 1999.