Wijziging locatie dienst d.d. 22-01-2023

Op zondagmorgen 22 januari zal de morgendienst niet in onze eigen kerk plaats vinden, maar zijn we te gast in de Molukse kerk in de Hieming 31.

Let op de aanvangstijd: die is een uur later dan wij gewend zijn, namelijk om 10.30 uur!

De achtergrond van deze uitnodiging is een tweeledige: het is deze week de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Daarnaast is de nieuwe predikant van deze kerk 9 (ds. Romella Halussy) een oude bekende van mij. Een goede aanleiding om in samenspraak het evangelie van deze morgen tot spreken en zingen te brengen, naar het ons beiden toescheen; hetgeen door beide kerkenraden werd bekrachtigd.

ds. J. Kortleve