Zanguurtje in Het Anker

 

 

Zanguurtjes in de komende maanden 

Wat is het toch fijn om samen met elkaar liederen vanuit ons geloof te zingen! Samen als gemeente van Oosterwolde. Zingen helpt ons om dichter bij God en elkaar te komen, niet alleen wanneer we gelukkig en blij zijn, maar ook wanneer we ons alleen en moedeloos voelen. Muziek en zang doet iets met ons. Ook in de komende maanden organiseren we graag een aantal momenten om dit met elkaar te ervaren. De data staan hieronder:

Zondag 4 juni            Zondag 09 juli

Iedere keer ontmoeten we elkaar eerst om 16.00 uur met een kopje koffie of thee. Daarna gaan we vanaf 16.30 uur een uurtje samen zingen! In de data hierboven mist u de maand mei. Dat heeft te maken met Pinksteren en moederdag. Vandaar weer vroeg in de maand juni.

U bent van harte welkom! Graag tot de eerstvolgende bijeenkomst op 4 juni a.s.

Hartelijke groet,

Rieneke en Egbert Schilstra
Tel: 06 27 83 53 59
Mailadres: egbertschilstra@gmail.com