Actie Zonnepanelen voor Het Anker

 

Het plan om het Anker van zo’n 48 zonnepanelen te voorzien krijgt langzaam gestalte.

In totaal is zo’n €26.500,00 nodig.

Tot op heden is er de toezegging van uit de Evenementen commissie om een bedrag van €10.000,00 beschikbaar te stellen.

Afgelopen periode is er weer een bedrag van €2000,00 bijgeschreven en zijn er bedragen toegezegd tot een bedrag van €637,00. Totaal aan giften en toezeggingen is dan €6.137,00

Alle gevers hartelijk dank.

In totaal staat de teller nu op €16.137,00.

We hebben dus nog een bedrag van ruim €10.000,00 nodig.

Heeft u nog niet gedoneerd dat kan natuurlijk nog steeds.

Met 48 zonnepanelen van 365Wattpiek kunnen we nagenoeg geheel in onze energievoorziening voorzien.

We vragen daarom van onze gemeenteleden, maar ook van mensen die met regelmaat onze website bezoeken en via streaming onze kerkdiensten volgen om een bijdrage.

Hieronder ziet een diagram met de huidige stand van zaken m.b.t. de inkomsten.

 

 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening:

NL48 RABO 0373 7268 05 t.n.v. Protestantse gemeente Oosterwolde c.a.

Graag onder vermelding:  “actie zonnepanelen”

 

Alvast hartelijke dank,

Namens de werkgroep “Zonepanelen voor het Anker”