Beameren

Beameren

Het beamerteam, bestaande uit vijf personen, verzorgt wekelijks op zondagochtend de Power Point-presentatie tijdens de kerkdienst. Als beamerteam maken wij voor de predikant de presentatie voor de reguliere kerkdiensten. De predikant is eindverantwoordelijk voor wat er op het scherm komt. Voor het aanleveren van mededelingen op dia’s is de deadline donderdagavond 19.00 uur.

In de presentatie nemen wij alleen mededelingen op die betrekking hebben op onze eigen gemeente. Alle verzoeken daarbuiten kunnen niet gehonoreerd worden.

Ons emailadres: beamerteam@pkn-oosterwolde.nl

Wilt u tijdens een bijeenkomst in de kerkzaal, buiten de reguliere diensten om, gebruik maken van de beamer, neem dan s.v.p. even contact op met de Commissie van Kerkrentmeesters.