Commissie Kerk en Israël

Commissie Kerk en Israël

De commissie ziet het als haar opdracht de relatie te bevorderen tussen onze kerkgemeente en het Joodse volk (vgl.Romeinen 11: 18), waarbij de gemeente zich meer bewust wordt van haar oorsprong: Israël. En de relatie tussen Israël en de Kerk door gebed wordt genormaliseerd.

Contactpersoon: mw. G. Claus-Burrie, Oostenburg 21, 8431 NK Oosterwolde. Tel. 52 01 29

Verklaring bij de afbeelding:

De Menorah (warmtebron), de gouden kandelaar die altijd brandende bleef in de tempel.
De vlammen verwarmen de handen (de Heilige Geest) om te bidden.
De handen dragen als het ware het embleem van onze kerk, gekruist met de Davidsster tot het gebed:
“Laat Uw licht ons leiden, wees onze vrede”.
Nu nog bedekt met de Choepah (Baldekijn), maar eens zal het doorbreken tot de werkelijke vrede.