Missie en visie

Onze missie en visie

De Protestantse Gemeente te Oosterwolde c.a. vindt haar inspiratie in de God van de Bijbel die zich in het bijzonder bekend heeft gemaakt in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon en ons bezielt en bemoedigt door Zijn Geest. Wij zijn een veelzijdige en veelkleurige gemeente, met de wens een levendige geloofsgemeenschap te zijn, waar mensen, samen met anderen en in het licht van de woorden van God de zin van hun leven kunnen ontdekken. Wij geloven dat God ieder mens tot bloei wil laten komen, zodat hij/zij met zijn of haar unieke talenten meebouwt aan het Rijk van God.

Onze missie is om een levendige gemeente te zijn, waarin ruimte is voor de ontmoeting met God en ontmoeting met elkaar en die midden in de samenleving staat. Deze missie vormt de basis voor het beleid en komt tot uiting in de drie onderdelen van het gemeente zijn:

  • De ontmoeting met God: vieren
  • De ontmoeting met elkaar: leren
  • Ten dienste staan van de wereld: dienen