Commissie Vorming en Toerusting

Commissie Vorming en Toerusting

De Commissie Vorming en Toerusting organiseert jaarlijks een aantal activiteiten uiteenlopend van gespreksgroepen tot wandelingen en van lezen over religie en kunst tot muziekuitvoeringen. Iedere belangstellende is welkom, jong en oud. We hopen iedereen mooie activiteiten te kunnen bieden.

 

Spirituele wandeling op de Tweede Pinksterdag

Na een geslaagde wandeling met Pinksteren in 2019, bieden we dit spirituele uitje in de natuur opnieuw aan. Al een aantal jaren wordt er geen kerkdienst meer gehouden op de

2e Pinksterdag en daarom zou een zogenaamde spirituele wandeling een passende invulling van deze dag kunnen zijn. De bedoeling is dat een ervaren gids ons meeneemt het bos in en ons laat genieten van de natuur met haar bijzonderheden en ook haar geluiden. Ook genieten we van stiltes en van poëzie onderweg. De ons bekende boswachter Fedde van de Berg laat ons kennis maken met deze spirituele ervaring en met de verborgen krachten van de natuur. Hij zal ons meenemen naar de wereld van de bijzondere vogels en planten en andere dieren.

De wandeling zal ongeveer anderhalf uur duren, en eventueel kan er nog even nagenoten worden van de gezamenlijke ervaring. Het zal een tijd zijn van onthaasten, rust vinden in de natuur en onderlinge uitwisseling van gedachten.

Tijdens de wandeling wordt af en toe een gedicht gelezen door ds. Wieger Baas.

Dit samen met de uitleg van Fedde maakt deze wandeling tot een bijzondere ervaring. Opgave voor deze wandeling is niet noodzakelijk.

 

Begeleiding:                Fedde van de Berg + ds. Wieger Baas
Wanneer:                    Tweede Pinksterdag
Datum:                        Maandag 6 juni 2022 14.00 – 16.00 uur
Start:   :                       TIP, Boerenstreek 23, Appelscha


Engelse koormuziek met orgelspel en samenzang

Onder auspiciën van de commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeentes

Appelscha, Donkerbroek/Haule, Frieslands End en Oosterwolde c.a. wordt een zangmiddag georganiseerd met Engelse koormuziek.

Er is in 2019 een projectkoor samengesteld dat Engelse koorzang heeft ingestudeerd.

De uitvoeringen konden in 2020 en 2021 vanwege corona niet doorgaan, maar gelukkig heeft het koor dit jaar de draad weer op kunnen pakken en vindt de uitvoering plaats op zondagmiddag 12 juni 2022 om 15.30  uur in het Anker, Jan Frankensingel 30 Oosterwolde.

Het koor staat onder leiding van Johan Rodenhuis en wordt begeleid door Ruth Pos, die tevens een toelichting op de muziek zal geven.

Ruth geeft ook een orgelsolo, die eveneens gebaseerd is op Engelse melodieën.

Tevens is er veel samenzang. De gekozen liederen zullen in het Nederlands gezongen worden, maar de melodieën zijn afkomstig van Engelse musici.

Het belooft een mooi- en gevarieerd programma te worden en de melodieën zullen nog lang in gedachten nagalmen. Het geheel zal ongeveer een uur duren.

De toegang is gratis. Wel zal er een collecte bij de uitgang zijn.

De commissie hoopt op een volle kerk, daarom, kom op tijd.

Van harte aanbevolen.


 Zomeravondwandelingen 2022

Deze zomer zijn er weer een drietal zomeravondwandelingen. De wandelingen starten om 19.30 uur (de laatste wandeling om 19.00 uur) en duren ongeveer anderhalf uur. De startpunten zijn ook de eindpunten.

Deelname is gratis. Opgave wordt op prijs gesteld maar is niet noodzakelijk.

De 1e wandeling is op woensdagavond 22 juni in Makkinga. Deze avond loopt Victoria Nair-Price uit Boijl weer mee. Zij is blokfluitist en heeft gestudeerd aan conservatoria in Engeland en in Den Haag. Tijdens de wandeling zal zij ons vertellen over haar passie voor de blokfluit en natuurlijk zal ze ons ook het een en ander laten horen. Start: parkeerterrein hoek van Brederostraat, Wemeweg, dat is dichtbij de Brink in het centrum.

De 2e wandeling is op woensdagavond 20 juli in Elsloo. We wandelen op het landgoed het Puntersbosje met Johannes Schurer. Schurer is geboren in Elsloo maar wonend in Drachten. Hij  is vrijwilliger bij It Fryske Gea en heeft al vele excursies verzorgd. Hij zal ons onderweg veel vertellen over de natuur. We starten bij de ingang aan de Veneburen (Makkinga).

 De 3e wandeling is op woensdagavond 24 augustus in Appelscha (19.00 uur). We starten al om 19.00 uur zodat we voor het donker weer terug zijn. Edith Benedictus is onze gast. Zij heeft in Appelscha een glasatelier aan de Maden 8. Daar is ook het startpunt.

Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met Dieneke Grit, kerkelijk werker Frieslands End. 0592 414975 / 06 38 55 21 50 / sa.grit@hetnet.nl