NIEUWS

Gemeenteavond wordt uitgesteld

Beste gemeenteleden, Op woensdag 16 november 2022 staat er een gemeenteavond in de agenda. Deze gemeenteavond wordt uitgesteld.  Een nieuwe datum wordt te zijner tijd gepland. De reden is dat o.a. de herverdeling van taken binnen de kerkenraad en het moderamen meer tijd vraagt. Uiteraard houdt de kerkenraad u op de hoogte van ontwikkelingen en beslissingen…

Lees verder

Vrijwilligers gezocht

  Nog steeds zijn we op zoek naar vrijwilligers die zo nu en dan kunnen meehelpen in de keuken. Vindt u/vind jij het eigenlijk wel leuk om zo nu en dan eens te helpen met allerlei horeca werkzaamheden maar wilt u/wil jij er graag ook een klein beetje aan verdienen dan kan dat vanaf heden.…

Lees verder

Amnesty International

Schrijfactie Tunesië Geef rechters en aanklagers hun baan terug! President Saied van Tunesië gaf op 1 juni opdracht om 57 rechters en officieren van justitie per direct te ontslaan. De redenen voor hun ontslag waren vaag, zoals ‘morele corruptie’ en deelname aan ‘feesten waar alcohol werd geserveerd’. Dit is een schending van hun rechten en bovendien…

Lees verder

Nieuw zendingsproject “Fryslân foar Moldavië”

Nieuw zendingsproject “Fryslân foar Moldavië” Zoals je in het vorige kerkblad kon lezen start ons nieuwe zendingsproject “Fryslân foar Moldavië” op 6 november a.s.  We stellen alvast één van de 4 projecten aan je voor.  Organisatie Bethania (kerkinactie.nl/opvangmoldavié) Kinderen Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, doordat hun ouders naar het buitenland…

Lees verder

Colofon Blad Perspectief

COLOFON Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. Kopij Perspectief                             Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor maandag 5 december 2022 18.00 uur e-mail: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl Kopij graag inleveren: in een Word bestand, lettertype Arial 11; 1 kolom Redactieadressen                                                               Coördinatie Bezorging dhr. P.M. Verwoerd                                                              mevr.…

Lees verder

Actie Zonnepanelen Het Anker

  In Perspectief van oktober vroegen wij uw aandacht voor de actie “Zonnepanelen voor het Anker” Sinds de vorige Perspectief is er een bedrag van €2.350,00 aan giften bijgekomen. In totaal is op dit moment €3.500,00 binnen gekomen. Samen met de toezegging van de Evenementencommissie is er een bedrag beschikbaar van €13.350,00. Dit houdt in…

Lees verder

Contactgegevens pastoraat

 Contactgegevens Pastoraat De predikant, ouderlingen, wijkbezoekers en contactpersonen zijn er voor de pastorale zorg. Wij willen u vragen om contact met ons op te nemen voor alle zaken die u belangrijk vindt om met ons te delen. Samen met u bekijken we, welke pastorale zorg nodig is. Het pastoraat bestaat uit omzien naar elkaar in…

Lees verder

Bloemenkaarten kopen

Wij krijgen regelmatig vragen over de bloemenkaarten van de bloemengroep. Nu wij niet in de kerk komen kunt U deze bestellen bij: Gea Brandsma – Pit, Buttingasingel 29 in Oosterwolde. Tel. nr. 515040 De opbrengst van de verkoop van deze kaarten is voor ons zendingsproject “Fryslân foar Rwanda”   Groeten van de leiding  

Lees verder

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste gemeenteleden, We proberen iedereen zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws binnen onze gemeente. Wellicht leest u Perspectief, waar veel nieuws in staat. Of u kijkt op onze website, waar u nu op zit. Een belangrijk instrument om het laatste nieuws te horen is onze Nieuwsbrief. Hebt u…

Lees verder

Perspectief digitaal.

Wilt u Perspectief ook graag digitaal ontvangen?

Lees verder

Collectemunten bestellen

Waarom collectemunten?
Aangezien het betalingsverkeer steeds meer met pinbetalingen gebeurt krijgt u steeds minder “kleingeld” in handen. Het aanschaffen van collectemunten is dan een handig alternatief. Altijd voldoende munten voorhanden voor de collecten. Het bestellen van de munten is eenvoudig.
Er zijn drie soorten munten: € 0,50, blauw € 1,00, groen € 2,00, beige.

Lees verder