NIEUWS

Uitvaartdienst Dhr. P. Smilda

N.a.v. het overlijden van Dhr. P. Smilda is inmiddels bekend geworden dat de uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 09-09-2021. Aanvang van de dienst is 14.00 uur.

Lees verder

Versoepeling Coronamaatregelen

Het moderamen van PKN Oosterwolde heeft afgelopen week besloten een aantal versoepelingen aangaande de coronamaatregelen door te voeren. Zie hiervoor de u gemailde nieuwsbrief of kijk op de pagina “Nieuwsbrieven (Archief).

Lees verder

OPROEP contactpersoon Rikkingahof

Wie zou het gezellig vinden om contactpersoon te worden in Rikkingahof? Een van de contactpersonen stopt na vele jaren … dus graag een vervanger! Inlichtingen, vragen enz. je kunt terecht bij Irene van den Bosch tel. 49 21 84 of vandenbosch27@ziggo.nl.

Lees verder

Kopij Perspectief

dhr. P.M. Verwoerd                                                               mevr. Ria Vos – Janssen De Elzen 14, 8431 BC Oosterwolde                                     Weidemaad 89, Oosterwolde tel. 06 – 20 00 36 52                                                              tel.…

Lees verder

Amnesty International

Elke maand zijn er mensen vanuit onze gemeente die namens Amnesty International een brief schrijven. En….zoals we regelmatig horen…….Schrijven helpt!!! Wat kunt u doen?    Schrijf vóór 1 oktober 2021 naar de gouverneur van Alabama. Roep haar op om de doodstraf van Rocky Myers te herroepen en zijn rechtszaak te heropenen. Het adres vindt u…

Lees verder

OPROEP: Ancora zoekt nieuwe leden

Ancora is een koor, dat christelijke liederen zingt. Ancora werkt mee aan verschillende diensten, zowel bij de plaatselijke PKN kerk als wel in kerken binnen de regio. Voor Ancora zijn wij op zoek naar alten, sopranen, tenoren en bassen. Heeft u altijd al willen zingen bij een (kerkelijk) koor en wilt u Ancora aanvullen met…

Lees verder

Vanuit de Kerkenraad

Beste gemeenteleden, De vakantietijd 2021 is aanstaande. Op 5 juli a.s. vergaderen we als kerkenraad voor de laatste keer voor de zomervakantie. We bespreken dan in ieder geval de organisatie van de startdienst van 10 oktober a.s. en hoe gaan we als gemeente verder na 10 oktober a.s. Inmiddels is u bekend geworden dat we…

Lees verder

Heilige Nachten in de Dorpskerk

Heilige Nachten biedt in de Dorpskerk Oosterwolde overnachtingen aan. Vanwege het succes zoeken wij iemand in de buurt die wil helpen met het afhalen / wassen / strijken / opmaken van de bedden, stofzuigen en netjes klaarmaken van de kerk voor gasten en de ontvangst van de gasten. Werkzaamheden tegen vrijwilligersvergoeding / 16-20 uur per…

Lees verder

Bloemenkaarten kopen

Wij krijgen regelmatig vragen over de bloemenkaarten van de bloemengroep. Nu wij niet in de kerk komen kunt U deze bestellen bij: Gea Brandsma – Pit, Buttingasingel 29 in Oosterwolde. Tel. nr. 515040 De opbrengst van de verkoop van deze kaarten is voor ons zendingsproject “Fryslân foar Rwanda”   Groeten van de leiding  

Lees verder

Vanuit het moderamen: elkaar digitaal ontmoeten

Beste gemeenteleden, Binnen het moderamen ontstond het idee het mogelijk te maken elkaar digitaal te ontmoeten. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan digitale gespreksgroepen, maar misschien ook een 1 op 1 digitale ontmoeting. We zijn benieuwd naar uw/jouw behoefte en of u/jij bereid bent hierin mee te denken, mee te doen en/of te gaan organiseren.…

Lees verder

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste gemeenteleden, We proberen iedereen zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws binnen onze gemeente. Wellicht leest u Perspectief, waar veel nieuws in staat. Of u kijkt op onze website, waar u nu op zit. Een belangrijk instrument om het laatste nieuws te horen is onze Nieuwsbrief. Hebt u…

Lees verder

Perspectief digitaal.

Wilt u Perspectief ook graag digitaal ontvangen?

Lees verder