NIEUWS

Zanguurtjes

  Zanguurtjes Beste gemeenteleden, Al ruim twee jaar organiseren we nu een maandelijks zanguurtje. We zien dat deze momenten van samen zingen erg worden gewaardeerd! De liederen komen uit diverse bundels.…

Lees verder

Rommelmarkt

  Rommelmarkt Beste mensen, U zult wel denken…..Het is juli en nu al een berichtje over de rommelmarkt? Voordat we het weten is het 7 september 2024. En wordt de…

Lees verder

Amnesty International

Amnesty International RSVP                 Schrijfactie september 2024                          Ooststellingwerf Schrijfactie Venezuela: Geef Emirlendris Benítez onmiddellijk medische zorg! Emerlendris Benítez werd in 2018 onterecht opgepakt. Ze werd in detentie ernstig gemarteld…

Lees verder

Anders Ontmoeten 2024 – 2025

Anders Ontmoeten 2024 – 2025  Hieronder ziet u informatie over de twee zomeravondwandelingen die nog voor ons liggen (de eerste vond plaats op woensdagavond 26 juni). Maar bij in beweging…

Lees verder

Colofon Perspectief

COLOFON  Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.  Kopij Perspectief : Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren vóór maandag…

Lees verder

Collectemunten bestellen

  Het bestellen van Collectemunten Een warm pleidooi voor het gebruik van collectemunten. We moedigen iedereen aan om zoveel mogelijk met collectemunten op zondag uw collectebijdrage te leveren. Dit helpt…

Lees verder

Wijkbezoekers en contactpersonen

  “Wilt u ons zien of spreken… Geef ons dan alstublieft een teken” De ouderlingen, wijkbezoekers en contactpersonen zijn er voor de pastorale zorg. Wij willen u vragen om contact met…

Lees verder

Indeling van de wijken

Bij de berichten  “Nieuws uit de wijken” worden ook de nieuw ingekomenen genoemd en hartelijk welkom geheten! Is iets u niet duidelijk bij het lezen van Perspectief of over de…

Lees verder

Bloemenkaarten kopen

Bloemenkaarten. Bloemenkaarten kunt u bestellen bij: Gea Brandsma – Pit, Buttingasingel 29 in Oosterwolde. Tel. nr. 0516 – 515040 De opbrengst van de verkoop van deze kaarten is voor ons…

Lees verder

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste gemeenteleden, We proberen iedereen zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws binnen onze gemeente. Wellicht leest u Perspectief, waar veel nieuws in staat.…

Lees verder