NIEUWS

KerkTV op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag

    KerkTV op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag   Beste gemeenteleden, Eerder was bekend gemaakt dat er geen kerkTV uitzendingen zouden zijn van donderdag t/m zaterdag in de Paasweek. Echter er is besloten dat op deze dagen wel een korte eredienst wordt uitgezonden, maar niet rechtstreeks. Aanvang van deze diensten: Witte Donderdag…

Lees verder

Collectes voor goede doelen: Diaconie.

Nu er geen kerkdiensten zijn, kan er ook niet gecollecteerd worden in de kerk. Toch zijn en blijven er altijd mensen die hiervan afhankelijk zijn. U kunt ten allen tijde geld overmaken. De diaconie is er u zeer dankbaar voor. In Perspectief staat uitgebreidere informatie. Klik op LEES VERDER.

Lees verder

Dringende Oproep Kerkrentmeesters

Open brief: Zeer Dringende Oproep aan alle leden van Onze Protestantse Gemeente van Oosterwolde.
Zoals het er nu voor staat is er na de maand mei nog maar 1 persoon die het gehele College van Kerkrentmeesters omvat. Deze zou dan alle taken die het CVK omvat moeten behandelen. U kunt begrijpen dat dit een onmogelijke opgave is.

Lees verder

Activiteiten die ook niet doorgaan

ACTIVITEITEN DIE NIET DOORGAAN I.V.M. DE CORONACRISIS. Ouderenmiddag Op maandag 6 april staat de volgende ouderenmiddag gepland. Deze ouderenmiddag gaat niet door i.v.m. het coronavirus. De kans is groot, dat we dit seizoen (mei, juni) onze derde ouderenmiddag niet kunnen organiseren. de ouderencommissie, Alleengaanden Ook de alleengaanden komen niet bij elkaar in april. JOY FOR…

Lees verder

Corona maatregelen vanuit de kerkenraad

Alle corona maatregelen vanuit de kerkenraad op een rijtje.
Klik op: LEES VERDER

Lees verder

Paaseditie Perspectief digitaal

  Zoals aangekondigd verschijnt deze keer Perspectief in digitale vorm. Het moderamen heeft, i.v.m. met de noodzakelijke maatregelen rondom het coronavirus, besloten om dit paasnummer aan alle gemeenteleden te sturen waarvan een mailadres bekend is. Op de website verschijnt ook een versie van Perspectief, echter deze is AVG-proof. M.a.w. deze is geanonimiseerd (wettelijke verplichting) en…

Lees verder

KerkTV

Door het uitvallen van de kerkdiensten is door het moderamen besloten om de komende diensten (in afgeslankte vorm) live uit te zenden via KerkTV. Echter afgelopen zondag bleek dat diverse mensen de dienst niet live konden volgen (wel naderhand). Hier bleek een capaciteitsprobleem aan ten grondslag te liggen. Er was een licentie voor een X-aantal…

Lees verder

Nieuwsbericht i.v.m. genomen maatregelen vanwege het coronavirus

Op 26-03-2020 is aan de gemeenteleden, van wie een mailadres bekend is, een digitale nieuwsbrief verstuurd. In de nieuwsbrief worden diverse onderwerpen vermeldt m.b.t. genomen  maatregelen vanwege het coronavirus. De betreffende nieuwsbrief kunt u ook hier downloaden. Mocht u uw mailadres nog niet hebben doorgegeven en wilt u wel op de hoogte worden gehouden van…

Lees verder

Oproep i.v.m bereikbaarheid

Oproep: Wij zijn er ons van bewust dat wij met alle (noodgedwongen) maatregelen, zoals in eerdere berichten genoemd,  niet alle kerkleden zullen bereiken, zeker de ouderen niet die niet in het bezit zijn van een PC met internetaansluiting. Mocht u mensen in uw omgeving kennen (ouders/familie/kennissen, e.d.) die tot deze groep behoren, dan vragen wij…

Lees verder

Verspreiding kerkblad Perspectief

Verspreiding Nieuwsbrief en Perspectief  Zoals al eerdere gemeld zal, in ieder geval, het komende nummer van Perspectief niet in papieren vorm worden verspreid. De PR commissie is inmiddels druk doende om alle beschikbare mailadressen te verzamelen om een zo groot mogelijk bereik te krijgen. Hierdoor zult u de komende tijd nieuwsbrieven van ons ontvangen, terwijl…

Lees verder

Van de diaconie

Beroepsonderwijs voor straatmeisjes. In Ghana leven zo’n 100.000 kinderen op straat, waarvan zeker 35.000 in de hoofdstad Accra. De Ghanese organisatie AG Care vangt ieder jaar 100 straatmeisjes op en jonge kinderen van tienermoeders. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de opvang van 40 meisjes in het opvangcentrum Lifeline in Accra. De meisjes…

Lees verder

Schrijfactie Amnesty International

Schrijfactie Amnesty International Aan iedereen die de maandelijkse AMNESTY-brievenactie wil (blijven) steunen, Nu er voorlopig geen kerkdiensten zijn passen we de brievenactie van Amnesty aan als volgt: Verzenders die het internet gebruiken kunnen de brieven voor de maand april downloaden van de website van de PKN Oosterwolde, www.pkn-oosterwolde.nl Ga naar kopje: ‘Kerkinformatie’, klik op ‘Media’,…

Lees verder