NIEUWS

Altijd prijs-verloting Avondmarkt

Voor wie weer regelmatig in Het Anker komt, heeft het al ontdekt. Het winkeltje van de crea groep is helemaal leeg. Er staat alleen nog de standaard met kaarten. De crea groep had voor de avondmarkt een marktkraam van vier meter gehuurd en deze lag vol met prijsjes voor de altijd prijs-verloting. Onder de marktkraam…

Lees verder

Colofon Blad Perspectief

COLOFON Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.  Kopij Perspectief                             Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor maandag 15 augustus 2022 18.00 uur e-mail: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl Kopij graag inleveren: in een Word bestand, lettertype Arial 11; 1 kolom   Redactieadressen                                                               Coördinatie Bezorging dhr. P.M. Verwoerd                                                             …

Lees verder

Samen zingen in Het Anker

Samen zingen op zondag 29 mei a.s. en zondag 3 juli a.s. om 16.30 uur! Vanuit de nieuwe Ankerpunten organiseren we op zondagmiddag 29 mei a.s. en op zondagmiddag 3 juli a.s. om 16.30 uur een zanguurtje. Lekker samen mooie liederen zingen onder begeleiding van één of meer instrumenten!  We doen dat in zaal 1…

Lees verder

Zomerwandelingen 2022

Van Vorming en Toerusting: Zomeravondwandelingen 2022 Deze zomer zijn er weer zomeravondwandelingen. De wandelingen duren ongeveer anderhalf uur. De startpunten zijn ook de eindpunten. Deelname is gratis. Opgave wordt op prijs gesteld, maar is niet noodzakelijk. De wandeling op woensdagavond 20 juli om 19.30 uur in Elsloo. We wandelen op het landgoed Het Puntersbosje met…

Lees verder

Uitgangscollecte voor Plaatselijke Gemeente

Twee Projecten De afgelopen twee jaar tijdens de Corona pandemie hebben wij als Protestantse Gemeente Oosterwolde (PGO) ook de uitgangscollecte op een andere manier geprobeerd in stand te houden en bij u onder de aandacht te brengen en u gevraagd om deze collecte per bankoverschrijving te voldoen. Wat opgevallen is dat de uitgangscollecte voor de…

Lees verder

Vanuit de kerkenraad

Beste gemeenteleden, Het ziet er naar uit dat we langzaam uit de coronacrisis mogen komen. Inmiddels twee jaar heeft de kerkenraad ons “kerkelijk schip” drijvende gehouden. Het moderamen vergaderde daarbij bijna wekelijks. Het digitaal vergaderen werd voor ons normaal. Onze prioriteit werd verlegd naar het “hier en nu”, in plaats van bijv. beleidsontwikkeling op korte…

Lees verder

Contactgegevens pastoraat

 Contactgegevens Pastoraat De predikant, ouderlingen, wijkbezoekers en contactpersonen zijn er voor de pastorale zorg. Wij willen u vragen om contact met ons op te nemen voor alle zaken die u belangrijk vindt om met ons te delen. Samen met u bekijken we, welke pastorale zorg nodig is. Het pastoraat bestaat uit omzien naar elkaar in…

Lees verder

Heilige Nachten in de Dorpskerk

Heilige Nachten biedt in de Dorpskerk Oosterwolde overnachtingen aan. Vanwege het succes zoeken wij iemand in de buurt die wil helpen met het afhalen / wassen / strijken / opmaken van de bedden, stofzuigen en netjes klaarmaken van de kerk voor gasten en de ontvangst van de gasten. Werkzaamheden tegen vrijwilligersvergoeding / 16-20 uur per…

Lees verder

Bloemenkaarten kopen

Wij krijgen regelmatig vragen over de bloemenkaarten van de bloemengroep. Nu wij niet in de kerk komen kunt U deze bestellen bij: Gea Brandsma – Pit, Buttingasingel 29 in Oosterwolde. Tel. nr. 515040 De opbrengst van de verkoop van deze kaarten is voor ons zendingsproject “Fryslân foar Rwanda”   Groeten van de leiding  

Lees verder

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste gemeenteleden, We proberen iedereen zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws binnen onze gemeente. Wellicht leest u Perspectief, waar veel nieuws in staat. Of u kijkt op onze website, waar u nu op zit. Een belangrijk instrument om het laatste nieuws te horen is onze Nieuwsbrief. Hebt u…

Lees verder

Perspectief digitaal.

Wilt u Perspectief ook graag digitaal ontvangen?

Lees verder

Collectemunten bestellen

Waarom collectemunten?
Aangezien het betalingsverkeer steeds meer met pinbetalingen gebeurt krijgt u steeds minder “kleingeld” in handen. Het aanschaffen van collectemunten is dan een handig alternatief. Altijd voldoende munten voorhanden voor de collecten. Het bestellen van de munten is eenvoudig.
Er zijn drie soorten munten: € 0,50, blauw € 1,00, groen € 2,00, beige.

Lees verder