NIEUWS

OPROEP van redactie Perspectief

Afgelopen periode hebben 2 redactieleden te kennen gegeven (na 16 jaar) te kennen gegeven te willen stoppen met de redactie van Perspectief. Daarom zijn wij op zoek naar gemeenteleden die ons wil helpen om 10x per jaar het kerkblad Perspectief samen te stellen. Wij zoeken mensen die kunnen omgaan met het tekstverwerkingsprogramma Word voor het…

Lees verder

Van de diaconiie

Hebt U hulp nodig of kent U iemand die hulp nodig heeft of wilt U zelf  helpen,  laat dit ons dan weten d.m.v. een telefoontje naar Uw wijkdiaken. Wij zullen dan ons best doen te bemiddelen tussen hulpvrager en hulpbieder.  Met z’n allen staan we sterk.  Samenstelling van de diaconie. Loeky Wester             voorzitter en   …

Lees verder

Schrijfactie Amnesty International

Schrijfactie Amnesty International Brievenactie in sept. 2020. Aan de gemeenteleden die willen deelnemen aan de maandelijkse AMNESTY-brievenacties, Nu er voorlopig, voor een beperkte groep gemeenteleden, kerkdiensten zijn, zetten wij de brievenacties vanzelfsprekend ook door.Want mensenrechtenschendingen stoppen helaas echt niet. We zullen de brieven, in principe, bij de ons bekende (vaste) deelnemers thuis bezorgen. Als u…

Lees verder

Perspectief

Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.                                                         Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor maandag 21 september…

Lees verder

Vanuit de Kerkenraad

Beste gemeenteleden, Na de nieuwsbrief van 6 juni (11 reacties), de kerkenraadsvergadering van 15 juni en de oefendienst van 21 juni, hebben we besloten per 1 juli a.s. weer 80 kerkgangers toe te laten in de eredienst. Deze eredienst zal een combinatie zijn met KerkTV. Naast de algemene coronarichtlijnen van het RIVM, zoals anderhalve meter…

Lees verder

Vanuit de Kerkenraad

Beste gemeenteleden, De kerkenraad heeft op 25 mei jl. digitaal vergaderd.  Ook het moderamen en het pastoraat vergadert wekelijks op deze manier. Het geeft een bijzondere dimensie aan besturen en heeft zeker voordelen, maar toch blijft gewoon contact van groot belang. Daarom hebben we besloten om op maandag 15 juni a.s. weer fysiek te gaan…

Lees verder

Protocol Volgens PKN Oosterwolde

De kerkenraad richt ruimtes waar men samenkomt veilig in. Er zijn looproutes, en voor elke ruimte is van tevoren bepaald (en ter plaatse aangegeven) wat de maximale bezettingsgraad van de ruimte is. Iedere deelnemer moet op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een aangewezen en te herkennen beheerder zet van tevoren de stoelen en…

Lees verder

Oproep i.v.m bereikbaarheid

Oproep: Wij zijn er ons van bewust dat wij met alle (noodgedwongen) maatregelen, zoals in eerdere berichten genoemd,  niet alle kerkleden zullen bereiken, zeker de ouderen niet die niet in het bezit zijn van een PC met internetaansluiting. Mocht u mensen in uw omgeving kennen (ouders/familie/kennissen, e.d.) die tot deze groep behoren, dan vragen wij…

Lees verder

Perspectief digitaal.

Wilt u Perspectief ook graag digitaal ontvangen?

Lees verder

Collectemunten bestellen

Waarom collectemunten?
Aangezien het betalingsverkeer steeds meer met pinbetalingen gebeurt krijgt u steeds minder “kleingeld” in handen. Het aanschaffen van collectemunten is dan een handig alternatief. Altijd voldoende munten voorhanden voor de collecten. Het bestellen van de munten is eenvoudig.
Er zijn drie soorten munten: € 0,50, blauw € 1,00, groen € 2,00, beige.

Lees verder

Contactgegevens pastoraat

Pastoraat of voor een vraag: Hoe kan ik iemand bereiken?

Lees verder