NIEUWS

Perspectief

Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.                                                         Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor maandag 17 augustus…

Lees verder

Oproep redactielid

OPROEP van de redactie De redactie van Perspectief is op zoek naar een nieuwe medewerker. Van het nieuwe redactielid wordt verwacht dat zij/hij goede kennis heeft van de Nederlandse taal en kan omgaan met het tekstverwerkingsprogramma Word. Perspectief verschijnt 10x per jaar en de redactie komt dan ook 10x per jaar tijdens een korte redactievergadering…

Lees verder

Vanuit de Kerkenraad

Beste gemeenteleden, Na de nieuwsbrief van 6 juni (11 reacties), de kerkenraadsvergadering van 15 juni en de oefendienst van 21 juni, hebben we besloten per 1 juli a.s. weer 80 kerkgangers toe te laten in de eredienst. Deze eredienst zal een combinatie zijn met KerkTV. Naast de algemene coronarichtlijnen van het RIVM, zoals anderhalve meter…

Lees verder

Vanuit de Kerkenraad

Beste gemeenteleden, De kerkenraad heeft op 25 mei jl. digitaal vergaderd.  Ook het moderamen en het pastoraat vergadert wekelijks op deze manier. Het geeft een bijzondere dimensie aan besturen en heeft zeker voordelen, maar toch blijft gewoon contact van groot belang. Daarom hebben we besloten om op maandag 15 juni a.s. weer fysiek te gaan…

Lees verder

Van de diaconiie

We leven in een tijd van grote onzekerheid, maar met name ook van eenzaamheid en hulpbehoevendheid. Hebt U hulp nodig of kent U iemand die hulp nodig heeft of wilt U zelf helpen, laat dit ons dan weten d.m.v. een telefoontje naar Uw wijkdiaken. Wij zullen dan ons best doen te bemiddelen tussen hulpvrager en…

Lees verder

Protocol Volgens PKN Oosterwolde

De kerkenraad richt ruimtes waar men samenkomt veilig in. Er zijn looproutes, en voor elke ruimte is van tevoren bepaald (en ter plaatse aangegeven) wat de maximale bezettingsgraad van de ruimte is. Iedere deelnemer moet op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een aangewezen en te herkennen beheerder zet van tevoren de stoelen en…

Lees verder

Friese Vakantieweek.

Deze vakantieweek wordt gehouden in Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn in de periode van 12 t/m 19 september a.s. Voor wie: Mensen met een lichamelijke beperking Mensen een week te ontlasten van de zorg voor de partner. Mensen die om wat voor redenen aan huis zijn gebonden en zonder hulp en/of begeleiding niet meer op…

Lees verder

Oproep i.v.m bereikbaarheid

Oproep: Wij zijn er ons van bewust dat wij met alle (noodgedwongen) maatregelen, zoals in eerdere berichten genoemd,  niet alle kerkleden zullen bereiken, zeker de ouderen niet die niet in het bezit zijn van een PC met internetaansluiting. Mocht u mensen in uw omgeving kennen (ouders/familie/kennissen, e.d.) die tot deze groep behoren, dan vragen wij…

Lees verder

Schrijfactie Amnesty International

Schrijfactie Amnesty International Brievenactie in juli 2020 : Aan de gemeenteleden die willen deelnemen aan de maandelijkse AMNESTY-brievenacties. Nu er voorlopig voor een beperkte groep kerkdiensten zijn zetten wij de brievenacties vanzelfsprekend ook door. Want mensenrechtenschendingen stoppen helaas echt niet. We zullen de brieven bij de ons bekende (vaste) deelnemers in principe thuis bezorgen.Ook kunnen…

Lees verder

Perspectief digitaal.

Wilt u Perspectief ook graag digitaal ontvangen?

Lees verder

Collectemunten bestellen

Waarom collectemunten?
Aangezien het betalingsverkeer steeds meer met pinbetalingen gebeurt krijgt u steeds minder “kleingeld” in handen. Het aanschaffen van collectemunten is dan een handig alternatief. Altijd voldoende munten voorhanden voor de collecten. Het bestellen van de munten is eenvoudig.
Er zijn drie soorten munten: € 0,50, blauw € 1,00, groen € 2,00, beige.

Lees verder

Contactgegevens pastoraat

Pastoraat of voor een vraag: Hoe kan ik iemand bereiken?

Lees verder