pkn

 NIEUWS

Paasmaaltijd op 21 april om 08.30 uur

  Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het feestelijk en heerlijk Paasontbijt op Eerste Paasdag. Op zondag 21 april is het ontbijt om 08.30 uur in de grote zaal van Het Anker. Opgave kan tot 18 april via de mail jelledejong1164@gmail.com of 06 219122293.   Iedereen is van harte welkom!

Lees verder

Paasviering voor de jeugd

Zondag 21 april a.s. op Eerste Paasdag vieren we Pasen.

Lees verder

Noodoproep vrijwilligers op donderdagavond.

Gevraagd voor 1 keer in de 4 weken een donderdagavond de bardienst draaien van ca .18.30 tot 23.15 uur.

Lees verder

Paaswake

Ook dit jaar komen we met de jeugd van de middelbare school leeftijd, in de nacht voor Pasen, weer bij elkaar om met elkaar stil te staan bij de betekenis van Pasen. De hele nacht zullen we wakker blijven om uit te kijken naar de zon die ’s ochtends opkomt en de nieuwe dag aankondigt. Gedurende de nacht zullen we op allerlei verschillende manieren bezig gaan met de betekenis van Pasen.

Lees verder

Ancora

In de komende Stille week voor Pasen, verleend het koor ANCORA haar medewerking aan de dienst op Goede Vrijdag d.d. 19 april 2019. In deze dienst zal ANCORA liederen ten gehore brengen welke aansluiten bij het lijden van onze Here Jezus. Het koor zingt o.a. een lied van Bach, Jesu in der Garten. Daarnaast zingt…

Lees verder

Vacatures kerkenraad

U kunt namen doorgeven of uzelf natuurlijk aanmelden.

Lees verder

Paasgroetenactie voor gevangenen

Op zondag 31 maart 2019 kunt u na de dienst een kaart meenemen om naar een gevangene te sturen.

Lees verder

Liturgische Bloemschikgroep

De bloemengroep zorgt dat er elke zondag bloemen in de kerk staan.
We willen heel graag nieuwe bloemschikkers in onze groep verwelkomen!

Lees verder

Collectemunten bestellen

Waarom collectemunten?
Aangezien het betalingsverkeer steeds meer met pinbetalingen gebeurt krijgt u steeds minder “kleingeld” in handen. Het aanschaffen van collectemunten is dan een handig alternatief. Altijd voldoende munten voorhanden voor de collecten. Het bestellen van de munten is eenvoudig.
Er zijn drie soorten munten: € 0,50, blauw € 1,00, groen € 2,00, beige.

Lees verder

Kerk open na ernstige calamiteit.

De kerkenraad heeft besloten aan te sluiten bij het voorstel van de Raad van Kerken om de kerk te openen bij een ernstige calamiteit.

Lees verder

Samenstelling Diaconie

De nieuwe samenstelling diaconie:

Lees verder

Veranderde Privacy-wetgeving.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming( AVG) van toepassing in de hele Europese Unie(EU). De oude Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens is dan vervallen.

Lees verder