NIEUWS

De kerk is open !

In deze dagen met zijn vele beperkingen om elkaar te ontmoeten is “Het Anker” op de Jan Frankensingel 30 open voor wie dat maar wil. Op vrijdagmiddag 04, 11 en 18 december 2020 tussen 15.00 uur en 17.00 uur, is er gelegenheid om er gewoon even te zijn en een kaarsje aan te steken of…

Lees verder

Activiteit van Hans Algra op 29 november in de Schutse gaat niet door.

In verband met de corona maatregelen is besloten dat de activiteit van Hans Algra op 29 november in de Schutse niet door gaat Namens V&T, Hilda Tolsma.  

Lees verder

Vorming en Toerusting: activiteiten

Samen aan de kuier Dit is een buitenactiviteit. Aan deze activiteit kunnen kuieraars van vorig jaar deelnemen, maar nieuwe deelnemers zijn ook welkom. Om 08.30 uur komen we ergens samen en beginnen we met koffie. We kiezen een mooie plek om onze kuier te houden. We nemen een bepaalde gedachte mee op weg. We luisteren…

Lees verder

Schrijfactie Amnesty International

Schrijfactie Amnesty International Brievenactie in november 2020. Aan de gemeenteleden die willen deelnemen aan de maandelijkse AMNESTY-brievenacties, Nu er voorlopig, voor een beperkte groep gemeenteleden, kerkdiensten zijn, zetten wij de brievenacties vanzelfsprekend ook door.Want mensenrechtenschendingen stoppen helaas echt niet. We zullen de brieven, in principe, bij de ons bekende (vaste) deelnemers thuis bezorgen. Als u…

Lees verder

Vanuit de Kerkenraad

Beste gemeenteleden, Afgelopen oktober ’20 stond de heidag gepland voor onze kerkenraad. Als voorzitter prop je zo’n heidag het liefst vol met problemen die opgelost moeten worden, zoals: Er moet weer jeugd in de kerk komen. Er moeten weer meer mensen in de kerk komen. Er moet meer “schwung” in de eredienst. We moeten contact…

Lees verder

Orgelconcert Arian van der Mark 1-11 gaat niet door

In verband met de corona maatregelen en de toename van het aantal besmettingen is in overleg met Arian van der Mark besloten het orgelconcert dat hij op 1 november in Het Anker zou verzorgen te annuleren. Namens V&T, Hilda Tolsma.  

Lees verder

OPROEP van redactie Perspectief

Afgelopen periode hebben 2 redactieleden te kennen gegeven (na 16 jaar) te kennen gegeven te willen stoppen met de redactie van Perspectief. Daarom zijn wij op zoek naar gemeenteleden die ons wil helpen om 10x per jaar het kerkblad Perspectief samen te stellen. Wij zoeken mensen die kunnen omgaan met het tekstverwerkingsprogramma Word voor het…

Lees verder

Perspectief

Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.                                                         Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor maandag 7 december…

Lees verder

Protocol Volgens PKN Oosterwolde

De kerkenraad richt ruimtes waar men samenkomt veilig in. Er zijn looproutes, en voor elke ruimte is van tevoren bepaald (en ter plaatse aangegeven) wat de maximale bezettingsgraad van de ruimte is. Iedere deelnemer moet op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een aangewezen en te herkennen beheerder zet van tevoren de stoelen en…

Lees verder

Oproep i.v.m bereikbaarheid

Oproep: Wij zijn er ons van bewust dat wij met alle (noodgedwongen) maatregelen, zoals in eerdere berichten genoemd,  niet alle kerkleden zullen bereiken, zeker de ouderen niet die niet in het bezit zijn van een PC met internetaansluiting. Mocht u mensen in uw omgeving kennen (ouders/familie/kennissen, e.d.) die tot deze groep behoren, dan vragen wij…

Lees verder

Perspectief digitaal.

Wilt u Perspectief ook graag digitaal ontvangen?

Lees verder

Collectemunten bestellen

Waarom collectemunten?
Aangezien het betalingsverkeer steeds meer met pinbetalingen gebeurt krijgt u steeds minder “kleingeld” in handen. Het aanschaffen van collectemunten is dan een handig alternatief. Altijd voldoende munten voorhanden voor de collecten. Het bestellen van de munten is eenvoudig.
Er zijn drie soorten munten: € 0,50, blauw € 1,00, groen € 2,00, beige.

Lees verder