PR commissie

PR commissie

De PR commissie bestaat momenteel uit drie leden.

We vergaderen regelmatig, soms met de voorzitter van de kerkenraad erbij, om ervoor te zorgen dat de communicatie binnen onze gemeente zo goed mogelijk verloopt.

Wat minstens zo belangrijk is, is de communicatie naar buiten. Hoe willen we kerk zijn in een veel grotere gemeenschap, in een dorp als Oosterwolde c.a..

Waaraan zijn wij herkenbaar en hoe laten we dat horen of zien?

Onze communicatie verloopt hoofdzakelijk via de website, via het kerkblad Perspectief en de Nieuwsbrief. Zowel op Perspectief als de Nieuwsbrief kunt u een abonnement nemen.

Communicatie op allerlei manieren dus.

Waar het om draait is vaak niet alleen de informatie. Het gaat erom raakt het ons en komen we in actie.

Zijn er opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande, heeft u vragen over de website of komt u er niet uit, dan kunt u altijd een mail sturen naar: prcommissie@pkn-oosterwolde.nl