Skip to content
pkn

ZWO-commissie

ZWO-commissie

De ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) zet zich in voor het wereldwijde zendingswerk. Naast de ZWO-commissie zijn er ook diverse gemeenteleden die hieraan meehelpen. De opbrengsten komen ten goede aan diverse projecten.

Op dit moment loopt een nieuw project van Kinderen in de Knel, namelijk: Vaktrainingen voor werkende kinderen in Colombia. In de sloppenwijken van Bogota werken talloze kinderen op de markt of op de vuilnisbelt. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider(FPT) biedt deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaar om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Kinderen worden begeleid bij hun huiswerk en krijgen een lunch. Ook hun ouders worden ondersteund, vooral tienermoeders. Samen gaan we ons de komende jaren inzetten tegen kinderarbeid in Colombia.

ISEE

De ZWO-commissie zamelt ook kleding in voor de Stichting ISEE uit Urk. Deze stichting steunt projecten in Ethiopië. Op de website https://www.kerkinactie.nl/projecten/friesland-voor-rwanda is veel informatie te vinden over de projecten van ISEE. Het zijn visserij-, landbouw-, onderwijs- en overige projecten. Wij steunen ISEE vooral door kledinginzameling. Kleding voor St. ISEE kunt u inleveren bij mevrouw Daalman Buttingasingel 71, Oosterwolde.

Crea-groep

De Crea-groep is druk in actie voor het nieuwe ZWO-project.

Scroll To Top