ZWO-commissie

ZWO-commissie

De ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) zet zich in voor het wereldwijde zendingswerk.

De ZWO commissie bestaat uit:

Loeky Wester Yntema, Eke v.d. Wal, Joke Pap en Sietske Nicolai.

Sinds november 2018 zetten wij ons in voor ”Fryslân foar Rwanda”.

Het eerste jaar hebben wij geld ingezameld voor “Mwana Ukundwa” De opbrengst was € 1493,93.

Nu sparen we voor het project ”Het landbouwprogramma van de zendingsdiaconessen”.


Wat doen wij allemaal:

  • De creagroep maakt allerlei mooie spullen en verkopen dat in het winkeltje in de kerk;
  • De creagroep komt 1x in de maand bij elkaar en heeft ook zeker een sociale functie;
  • 1 à 2x per jaar organiseren wij een high tea met verloting;
  • Ook zijn we te vinden op de koningsmarkt met een verloting;
  • We sparen plastic doppen. Deze worden in de groene container onder de trap van Het Anker verzameld en opgehaald door de stichting herdershond. Zij leiden herdershonden op als hulphond;
  • Ook sparen we ansichtkaarten voor de zending. Hiervoor hangt een soort brievenbus in Het Anker.