ZWO-commissie

ZWO-commissie

De ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) zet zich in voor het wereldwijde zendingswerk. Naast de ZWO-commissie zijn er ook diverse gemeenteleden die hieraan meehelpen. Zo lopen kinderen met een zendingsbusje door hun wijk en zamelen anderen oude postzegels en ansichtkaarten in. De opbrengsten komen ten goede aan diverse projecten. In het najaar verkoopt de ZWO-commissie de Missiezendingskalender en in het voorjaar staan ze op de rommelmarkt met spelletjes.

Het project voor Rwanda is in oktober afgesloten. De totale opbrengst was maar liefst € 3371,41. Een flink deel daarvan is bijeengebracht door de ZWO-creagroep o.l.v. Eke van der Wal en Joke Pap. Alle dames héél hartelijk dank voor je medewerking! Ook de kinderkerk heeft wekelijks voor het project gespaard. Bij de laatste telling zat er € 104,06 in hun spaarpot. Geweldig!

Met ingang van zondag 6 november starten we in samenwerking met ZWO classis Drachten met een nieuw project van Kinderen in de Knel, namelijk: Vaktrainingen voor werkende kinderen in Colombia

In de sloppenwijken van Bogota werken talloze kinderen op de markt of op de vuilnisbelt. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik.

Stichting Kleine Arbeider(FPT) biedt deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaar om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Kinderen worden begeleid bij hun huiswerk en krijgen een lunch. Ook hun ouders worden ondersteund, vooral tienermoeders. Samen gaan we ons de komende jaren inzetten tegen kinderarbeid in Colombia.

ISEE

De ZWO-commissie zamelt ook kleding in voor de Stichting ISEE uit Urk. Deze stichting steunt projecten in Ethiopië. Op de website www.isee-urk.nl is veel informatie te vinden over de projecten van ISEE. Het zijn visserij-, landbouw-, onderwijs- en overige projecten. Wij steunen ISEE vooral door kledinginzameling.

Crea-groep

De Crea-groep is druk in actie voor het nieuwe ZWO-project.