Kerkblad Perspectief

Kerkblad Perspectief

Perspectief verschijnt 10x per jaar in een oplage van ruim 600 exemplaren (papieren versie).

Kopij kunt u sturen naar e-mailadres: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl.

Voor het inleveren van kopij voor de komende nummers kunt u onderstaand bestand raadplegen.

Verschijningsdata/inleveren kopij t.b.v. het kerkblad

Kerkblad Digitaal

In het kader van de privacy-wetgeving (AVG) zijn ook wij aan regels gebonden, waardoor de eerdere webversies van Perspectief niet meer te downloaden zijn.

Echter m.i.v. 20-04-2019 is het mogelijk om een digitaal exemplaar van het kerkblad Perspectief digitaal te ontvangen.

Een jaarabonnement op het kerkblad kost € 12,50 (Zowel de papieren als digitale versie).

U dient dit zelf aan te vragen.

U kunt dit doen door een mail te sturen naar Mevr. H. Vos-Janssen (pgobijdragen@gmail.com)

Vermeld s.v.p. in de onderwerpregel van uw mail "Perspectief digitaal".

Graag aangeven of u de papieren versie van Perspectief wilt blijven ontvangen of niet en graag ook uw naams- en adresgegevens.

PDF Reader

Voor het bekijken van het kerkblad digitaal heeft u een PDF-reader nodig. Kunt u het bestand niet openen? Installeer dan de PDF Reader.