Kerkblad Perspectief

Kerkblad Perspectief

Perspectief verschijnt 10x per jaar in een oplage van ruim 600 exemplaren (papieren versie).

Kopij kunt u sturen naar e-mailadres: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl.

Voor het inleveren van kopij voor de komende nummers kunt u onderstaand bestand raadplegen.

Verschijningsdata/inleveren kopij t.b.v. het kerkblad

Kerkblad Digitaal

In het kader van de privacy-wetgeving (AVG) zijn ook wij aan regels gebonden, waardoor de eerdere webversies van Perspectief niet meer te downloaden zijn.

Echter m.i.v. 20-04-2019 is het mogelijk om een digitaal exemplaar van het kerkblad Perspectief digitaal te ontvangen. U dient dit zelf aan te vragen.

U kunt dit doen door een mail te sturen naar Dhr. H. Veenstra (veenstra.hs@ziggo.nl).

Vermeld s.v.p. in de onderwerpregel van uw mail "Perspectief digitaal". Zou u ook aan willen geven of u de papieren uitgave van Perspectief wilt blijven ontvangen of niet en graag ook uw NAW-gegevens.

PDF Reader

Voor het bekijken van het kerkblad digitaal heeft u een PDF-reader nodig. Kunt u het bestand niet openen? Installeer dan de PDF Reader.