Skip to content
pkn

Kerkblad Perspectief

Kerkblad Perspectief

Perspectief verschijnt 10x per jaar in een oplage van 620 exemplaren.

Kopij kunt u sturen naar e-mailadres: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl.

Voor het inleveren van kopij voor de komende nummers kunt u onderstaand bestand raadplegen.

Verschijningsdata/inleveren kopij t.b.v. het kerkblad

Kerkblad Digitaal

In het kader van de privacy-wetgeving (AVG) zijn ook wij aan regels gebonden, waardoor de eerdere webversies van "Perspectief" niet meer te downloaden zijn.

Echter m.i.v. 20-04-2019 is het mogelijk om een beveiligd exemplaar van het kerkblad "Perspectief" digitaal te ontvangen. U dient deze dan zelf periodiek te downloaden vanaf deze site, mits u daarvoor een wachtwoord heeft aangevraagd.

U kunt dit doen door een mail te sturen naar Dhr. H. Veenstra (veenstra.hs@ziggo.nl).

Vermeld s.v.p. in de onderwerpregel van uw mail "Perspectief digitaal". Zou u ook aan willen geven of u de papieren uitgave van Perspectief wilt blijven ontvangen of niet en graag ook uw NAW-gegevens.

Vervolgens krijgt u een mail retour, met daarin een persoonlijk wachtwoord om Perspectief te downloaden.

Het wachtwoord is eenmalig en is geldig voor alle exemplaren van Perspectief.

Om naar de downloadpagina te gaan kunt u hier klikken.

PDF Reader

Voor het bekijken van het kerkblad digitaal heeft u een PDF-reader nodig. Kunt u het bestand niet openen? Installeer dan de PDF Reader.

 

 

 

Scroll To Top