Kerkblad Perspectief

Kerkblad Perspectief

Perspectief verschijnt 10x per jaar in een oplage van 620 ex. Kopij kunt u sturen naar e-mailadres: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl. Voor het komende nummer de kopij graag inleveren vóór maandag 4 december 2017, 18.00 uur

PDF Reader

Bekijk hier de laatste Perspectief digitaal of download hem in PDF. Kunt u het bestand niet openen? Installeer dan de PDF Reader.

Verschijningsdata en kerkdienstenrooster

Kerkblad