Collectemunten bestellen

 

Het bestellen van Collectemunten

Een warm pleidooi voor het gebruik van collectemunten. We moedigen iedereen aan om zoveel mogelijk met collectemunten op zondag uw collectebijdrage te leveren. Dit helpt om de kosten te reduceren van het bankieren. Tevens is het tellen en verwerken door de Telcommissie van collectemunten veel eenvoudiger en sneller en tevens goedkoper dan het afstorten van papier- en muntgeld bij de bank.

Onderstaand de uitleg hoe eenvoudig het is om uw collectemunten bij het CVK te bestellen.

Voorbeeld bestelling collectemunten
Bij de toelichting op de overschrijving geeft u bijvoorbeeld aan: 40 x 0,5 – 20 x 1 – 10 x 2 totaalbedrag € 60,00 onder vermelding van naam en adres.
Deze gegevens zijn voldoende om de bestelling te verwerken. U kunt het benodigde bedrag overmaken op
ons bankrekeningnummer NL48 RABO 0373 7268 05 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.

Verwerking
Zodra uw boeking op bovenstaande bankrekening zichtbaar is, wordt de bestelling verwerkt en worden de munten bij u thuisbezorgd.

Verzoek aan u
Aangezien de banken i.v.m. de privacyregelgeving geen adresgegevens meer op de mutatie laat zien, is het verzoek om bij de bestelling uw adres
kort weer te geven, b.v. J.F. Singel 30. Leden met dezelfde achternaam en voorletter zijn zo voor mij gemakkelijk te vinden.