Colofon Perspectief

COLOFON 

Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. 

Kopij Perspectief : Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren vóór maandag 27 mei 18.00 uur

e-mail: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl

Kopij graag inleveren: in een Word bestand, lettertype Arial 11; 1 kolom 

Redactieadressen: Coördinatie bezorging:
Dhr. Peter Verwoerd
De Elzen 14
8431 BC Oosterwolde
Tel. 06 20 00 36 52
Mevr. Ria Vos – Janssen
Weidemaad 89
8431 TW Oosterwolde
Tel. 0516 513929
Mob. 06 15 15 25 02
Email: folkertenriavos@planet.nl
Mevr. Susy Fledderus – v.d. Wulff
Stationsstraat 34
8431 EV Oosterwolde
Tel. 0516 51 34 73
 
Coördinatie Drukwerk:  Expeditie:
Dhr. Willem en mevr. Thea Kraaij
Laak 17
8431 SC Oosterwolde
Tel. 0516 51 38 84
wimtheakraaij@planet.nl
Dhr. Theo de Jong
Blauwmaad 42
8431 VA Oosterwolde
Tel. 06 33 85 38 26
tj.de.jong@ziggo.nl

Bezorging van het volgende kerkblad
Het volgende nummer van het kerkblad wordt vanaf 3 juni 2024 bij de bezorgers thuis gebracht.

Abonnementsgeld Perspectief € 12,50 per jaar (bij vooruitbetaling)