Colofon Perspectief

 

 

COLOFON

Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.

 Kopij Perspectief                            

Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor maandag 11 december 18.00 uur

e-mail: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl

 

Kopij graag inleveren: in een Word bestand, lettertype Arial 11; 1 kolom

 

Redactieadressen                                                               Coördinatie Bezorging

dhr. Peter Verwoerd                                                             mevr. Ria Vos-Janssen

De Elzen 14, 8431 BC Oosterwolde                                     Weidemaad 89, Oosterwolde

tel. 06 20 00 36 52                                                                  tel. 0516 51 39 29

tel. 06 15 15 25 02

mevr. Susy Fledderus-v.d. Wurff                                         folkertenriavos@planet.nl

Stationsstraat 34, 8431 EV Oosterwolde

tel. 0516 51 34 73                                                                 Expeditie

dhr. Theo de Jong                 

Coördinatie drukwerk                                               Blauwmaad 42, Oosterwolde

dhr. Willem en mevr. Thea Kraaij                                  tel. 06 33 85 38 26

Laak 17, Oosterwolde                                                           tj.de.jong@ziggo.nl

tel. 0516 51 38 84

wimtheakraaij@planet.nl

 

 

Bezorging van het volgende kerkblad

Het volgende nummer van het kerkblad wordt vanaf 18 december bij de bezorgers thuis gebracht.

Abonnementsgeld Perspectief € 11,50 per jaar (bij vooruitbetaling)