Colofon Perspectief

 

COLOFON

Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.

 

Kopij Perspectief                            

Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor maandag 5 juni 18.00 uur

e-mail: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl

 

Kopij graag inleveren: in een Word bestand, lettertype Arial 11; 1 kolom

 

Redactieadressen                                                               Coördinatie Bezorging

dhr. P.M. Verwoerd                                                              mevr. Ria Vos-Janssen

De Elzen 14, 8431 BC Oosterwolde                                     Weidemaad 89, Oosterwolde

tel. 06 20 00 36 52                                                                tel. 0516 51 39 29

tel. 06 15 15 25 02

mevr. S.G. Fledderus-v.d. Wurff                                          folkertenriavos@planet.nl

Stationsstraat 34, 8431 EV Oosterwolde

tel. 0516 51 34 73                                                                 Expeditie

dhr. T. de Jong                      

Coördinatie drukwerk                                                        Blauwmaad 42, Oosterwolde

Willem en Thea Kraaij                                                           tel. 06 33 85 38 26

Laak 17, Oosterwolde                                                           tj.de.jong@ziggo.nl

tel. 0516 51 38 84

 

Bezorging van het volgende kerkblad

Het volgende nummer van het kerkblad wordt vanaf 12 juni 2023 bij de bezorgers thuis gebracht.

Abonnementsgeld Perspectief € 11,50 per jaar (bij vooruitbetaling)