Diaconie - Stukken ter inzage

Toelichting  op de begroting 2020 van de Diaconie

 

Inkomsten:

De inkomsten van de diaconie bestaan vooral  uit ontvangen pacht en de wekelijkse diaconie-collecten.

 

Uitgaven:

De diaconie heeft landerijen in eigendom en daarvoor betalen we waterschapsbelasting.(2000 euro).

Als onderdeel van de landelijke protestantse kerk zijn we verplicht om een bepaald quotum af te dragen (2200 euro).

In de post “kosten beheer, administratie, ed.” zorgen de kosten van de kerk-tv voor het grootste aandeel.

De post “diaconaal werk plaatselijk” wordt vooral bestemd voor activiteiten ouderen, bloemen,(ziekenbezoek) hulpvragen, inloophuis, enzovoort.

Voor het regionale en landelijke werk worden verschillende projecten gesteund evenals de post wereldwijde diaconale projecten.

De door te zenden collecten en giften worden overgemaakt naar de betreffende instanties.

 

De complete begroting kunt u hier downloaden.