Kerkdienst in Rikkingahof

Op vrijdagavond 10 november a.s. gaat  Pastor T. Kusters voor  in de kerkdienst in Rikkingahof. De aanvangstijd is :  19.30 uur. Iedereen van harte welkom.