Deadline Kopij Perspectief

Deadline kopij volgende Perspectief U kunt kopij voor de volgende Perspectief inleveren tot uiterlijk maandag 13 november 2023, 18.00 uur, op mailadres: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl Vanaf 20 november 2023 wordt het volgende nummer…

Moderamen

  Op deze datum vergadert het moderamen in Het Anker om 19.30 uur.