Brievenschrijfactie Amnesty International

    Op deze zondag, voor en na de dienst,  staat Amnesty International in de hal van Het Anker om brieven uit te delen. Schrijft u ook mee? Brieven schrijven…

Alleengaanden

    Beste allemaal, Alleengaanden komen bij elkaar in Het Anker op 3 december a.s. vanaf 14.30 uur. Van harte welkom!