Moderamen

    Op deze datum vergadert het moderamen vanaf 19.30 uur in Het Anker.