Brievenschrijfactie Amnesty International

    Op deze zondag, voor en na de dienst,  staat Amnesty International in de hal van Het Anker om brieven uit te delen. Schrijft u ook mee? Brieven schrijven…

Alleengaanden

    Beste allemaal, Alleengaanden komen bij elkaar in Het Anker op 3 december a.s. vanaf 14.30 uur. Van harte welkom!

Inloophuis in Het Anker

  Iedere 1e en 3e maandagochtend van de maand en een enkele keer is er een vijfde maandag in de maand is er weer Het Inloophuis in Het Anker. Iedereen kan…

Kerkdienst in Rikkingahof

    Op vrijdagavond 8 december a.s. gaat  Pastor T. Kusters voor  in de kerkdienst in Rikkingahof. De aanvangstijd is :  19.30 uur. Iedereen van harte welkom.

Deadline Kopij Perspectief

  Deadline kopij volgende Perspectief U kunt kopij voor de volgende Perspectief inleveren tot uiterlijk maandag 11 december 2023, 18.00 uur, op mailadres: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl Vanaf 18 december 2023 wordt het volgende…

Readactie Perspectief

  Op deze datum vergadert de redactie van Perspectief om 19.30 uur in Het Anker.